Bare noen få dødsfall har skjedd som følge av komplikasjoner etter det kirurgiske inngrepet, opplyser Torunn Nestvold, leder i Norsk forening for bariatrisk kirurgi.

Fedmekirurgi blir utført ved sykehus i alle de fire helseregionene. I tillegg utfører et privat sykehus på Østlandet fedmekirurgi.

– Oppstår det komplikasjoner som en direkte følge av kirurgiske inngrepet, skjer dette som oftest dagen etter inngrepet er foretatt.

Nestvold sier det er svært viktig med tett oppfølging av pasienten.

Ved Nordlandssykehuset, hvor Nestvold opererer, kommer alle pasientene som har gjennomgått fedmeoperasjon til første kontroll en måned etter inngrepet. Deretter blir pasientene fulgt tett de første årene. Pasienter som har gjennomgått en gastrisk bypassoperasjon følges opp annenhvert kvartal.