I løpet av årets tre første uker døde 223 mennesker i Bergen, dobbelt så mange som normalt.

Ekspertene klødde seg i hodet, for ingen kjente epidemier kunne forklare opphopningen av dødsfall. Årets influensa lå neppe bak, ettersom den skyldtes en mild variant av viruset.

— Vi antar nå at fenomenet skyltes statistiske tilfeldigheter, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen.

Normalt nå

De fleste av dødsfallene rammet eldre mennesker. Betryggende nok ser dødsbølgen ut til å være over.

— Dødstallene er trolig normale nå, sier Søbstad.

Det bekreftes av Eilif Andersen i Bjørgvin begravelsesbyrå. I januar døde så mange bergensere at han var i ferd med å gå tom for kister.

— Nå er det slik det pleier å være. Situasjonen i januar var veldig spesiell for alle i bransjen, sier han til bt.no.

Komplisert

Hvis dødsbølgen skyldtes annet enn tilfeldigheter, blir det ikke lett å finne årsakene.

— Det er fryktelig vanskelig å si, hvis ikke vi finner nålen i høystakken, sier overlege Søbstad.

Januar er alltid en måned med mange dødsfall, sier han, selv om det i år var uventet mange.

Har du en teori om dødsbølgen? Diskuter saken i feltet under!

BEROLIGER: Dødsbølgen er trolig over, ifølge smittevernoverlege Øystein Søbstad.
Arkiv