— Jeg var ikke overrasket over resultatet, men flertallet ifylkesutvalget ba oss ta en runde til med Bergen og det har vi gjort, sierfylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

I dag møtte han byrådsleder Monica Mæland til forhandlingerom handlingsplanen for å få ned biltrafikken i Bergen. Flertallet ifylkesutvalget ville ha dyrere bompenger i rushtrafikken som et av tiltakene.

Byrådet sto på sitt

Fylkesordføreren skulle forhandle med byrådet for å dem tilå akseptere dette. Dersom byrådet sa nei til tiltaket, hadde fylkesutvalgetvedtatt at fylkeskommunen skulle bøye unna. Ikke rart forhandlingene vardødfødte.

— Bergen kommune var ikke villig til å akseptere dyrerebompenger i rushtrafikken, så dermed står vi igjen med den handlingsplanen somadministrasjonen har foreslått, sier Nilsen. Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes(V) assisterte Nilsen i forhandlingene, uten at det fikk byrådet til å endreoppfatning. Hellesnes er hjernen bak vedtaket som ga byrådet fritt spillerom iforhandlingene

- Frykter færre midler

Tiltaksplanen skal sendes til samferdselsdepartementet.Opposisjonen i kommunen og fylkeskommunen mener tiltakene som foreslås ikke errestriktive nok. De frykter for at departementet kan komme til å reduseretilskuddene til kollektivtrafikken i bergensområdet.

Staten skal i utgangspunktet bidra med 550 millioner kroner,men kan kutte i overføringene dersom de mener tiltakene ikke fører tilreduksjon i sentrumstrafikken og stabliserer trafikken gjennom bompengeringen.