— Legen sa at jeg var så langt fra å dø, sier Tor Einar til avisen Nordhordland og holder pekefinger og tommelfinger bare centimeter fra hverandre.

Kastet opp

Han må gå på krykker etter at en hoggorm bet ham i høyre fot torsdag.

Tor Einar Solsvik og kameraten Adrian Trones dro til Isdalsvatnet for å bade. Guttene vasset over ved elven i øvre delen av vannet da hoggormen bet.

— Det gjorde ikke så veldig vondt akkurat da ormen bet. Men jeg ble veldig redd etterpå, sier tenåringen til avisen.

Guttene tok seg opp til hovedveien for å få hjelp, for Tor Einar ble raskt dårlig. Foten ble blå og hovnet kraftig opp. De forteller at det tok tid før noen endelig stoppet og hjalp dem. Det eneste Tor Einar husker fra turen til akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus, er at han kastet opp hele veien.

— Legene hadde visst aldri sett en så kraftig reaksjon etter hoggormbitt før, forteller mor til Tor Einar, Margunn Solsvik.

Han er på antibiotika nå, men må holde seg i ro.

Barn, eldre og syke mest utsatt

— Det har ikke vært mange som har kommet inn til oss med hoggormbitt i sommer, sier overlege ved Bergen legevakt, Torbjørn Hiis Bergh.

Han forteller at det er barn, eldre og syke som er mest utsatt for kraftige reaksjoner.

— Dersom man blir bitt, er det viktig å holde bittstedet høyt og ta kontakt med lege. Reaksjonene er veldig varierende utfra hvor mye gift en har fått i seg. Dersom det ikke har oppstått noen reaksjon etter seks til åtte timer, har det sannsynligvis vært et tørt bitt uten mye gift, sier overlegen.

LENE WESTRHEIM