KRISTIN JANSEN

— Den eller de som utløser et slikt skred står ofte midt i rasområdet og har dermed ingen mulighet til å unngå å bli tatt av snømassene, sier Markus Landrø, som har skrevet boken «Skredfare».

Her til lands dør i gjennomsnitt fem til seks personer i skred hvert år. De aller fleste av dem mister livet i flakskred som de utløser selv.

— Når et slikt skred løsner settes enorme snømasser i bevegelse En diger skive begynner å seile nedover skråningen i stor fart. Etter hvert vil den løse seg opp i blokker og begrave den eller de som blir feid med snøen, sier Landrø.

Størst fare tidlig i sesongen

Det 250 meter brede skredet som begravde 11-åringen ved Vatnahalsen gikk i svært bratt terreng. Det hadde også snødd kraftig fire-fem dager i forveien. Ifølge skredforsker Frode Sandersen er dette typiske faremoment skiløpere bør være oppmerksomme på.

— Et flakskred består av hardpakket snø som løsner fra underlaget. Store mengder snø på kort tid kan gi store skred, sier han, og legger til at skred stort sett utløses i helninger på mer enn 30 prosent.

At raset gikk tidlig i mars og ikke sent i april stemmer også godt overens med det skredforskerne har funnet ut.

— Selvfølgelig kan det gå skred hele vinteren, men i begynnelsen av skisesongen gjør kaldt vær at de ulike lagene i snøen ikke er tilstrekkelig bundet sammen, og dermed øker skredfaren. Når det nærmer seg vår og solen får tak bedrer dette seg, sier Sandersen.

Kan unngås

Selv om det under vanskelige forhold kan gå flakskred svært mange steder i fjellet, er det mulig å unngå å bli tatt. Ifølge Markus Landrø er noe av det viktigste å følge med på vær- og føremeldinger.

— Rask temperaturstigning, store snøfall og kraftig vind betyr fare. Under slike forhold bør alle skiløpere være svært forsiktige, sier han.

Fjellfolk som ønsker å være på den sikre siden bør også holde seg borte fra bakker og renner som heller mer enn 30 prosent. Selv innrømmer Landrø at han oppsøker bratte steder der det kan gå skred, men han mener at kunnskap reduserer risikoen til et minimum.