• Mennesker kan også bli smittet, sier Mattilsynet. Infeksjonen er svært smittsom. Dyr, personer og gjenstandar som har vært i kontakt med smittede dyr kan spre viruset.

Det er påvist paramyxovirusinfeksjon hos brevduer i en duekleiv i Bergensområdet.

— Hvis dette er av den aggressive typen, så kan dette utvikle seg til den svært smittsomme fjørfesykdommen «Newcastle disease». Det er veldig alvorlig for Norsk fjørfenæring, sier Geir Jakobsen ved Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Duene døde

— Mennesker kan også bli smittet av viruset. Symptomene er først og fremst en forbigående øyeinfeksjon og kanskje milde influensasymptomer. Det er sjeldent, sier veterinær Bruce David, som er fagansvarlig for fjørfe i Norge ved Veterinærinstituttet.

For folk er dette udramatisk, men Mattilsynet iverksetter relativt strenge tiltak for å hindre at sykdommen når norsk fjørfenæring.

«Newcastle disease» er en alvorlig sykdom hos fjørfe. På verdensbasis har sykdommen ført til store tap i kommersiell fjørfeproduksjon.

Veterinærinstituttet mottok 14. mai to dueunger fra en brevduebesetning i Bergensområdet. Eieren opplyste at det en stund hadde vært problemer med at flere unge duer ble alvorlig syke og døde.

De syke fuglene hadde diaré og oppkast. Fuglene ble obdusert. Ved virologisk undersøkelse ble det påvist infeksjon med paramyxovirus-1 (PMV-1).

- Tar ingen sjanser

Det begynte med import av noen dueunger fra Belgia 28. april. Importøren holder til i Bergensområdet. Totalt 145 duer ble importert og videreformidlet til dueeiere i Bergen, Haugesund og Stavanger.

Foreløpig er det 21 duebesetninger som er berørt, ifølge Mattilsynet.

På ett av disse stedene begynte duene å vise sykdomstegn noen dager etter importen. Mange døde. Resten ble avlivet.

— Vi tar ingen sjanser, sier Jakobsen til bt.no.

Sykdommen smitter ikke fra menneske til menneske.

Symptomer og smitte

Paramyxovirus-1 angriper luftveiene, tarmkanalen og nervesystemet hos fugler. Symptomene kan variere. De mest vanlige symptomene er:

  • Høy dødelighet.
  • Nedsatt allmenntilstand.
  • problem med luftveiene.
  • Redusert eggproduksjon.
  • Diarè.
  • Nervøse symptom. Fra smitte til sykdom går det fem til seks dager.

Smittespredningen fra fuglene skjer i hovedsak gjennom avføring, men også via luftveiene.

Viltlevende fugler kan også være smittebærere.

Flere duer må avlives

Mattilsynet har satt i verk flere tiltak for å unngå videre smitte og å stagnere utbruddet.

— Alle duer som ikke er vaksinert ved introduksjon av smitte skal avlives, sier Jakobsen.

— Det virker som om viruset er aggressivt mot duer. Nå gjenstår det å se om dette også gjelder for fjørfe. Vi venter på resultatene fra et laboratorium i England, sier veterinæren til bt.no.

Du kan trygt mate duene i parken. Det er ingen restriksjoner på det ennå, sier Jakobsen.

UTSATT: - Mennesker kan også bli smittet av viruset. Symptomene er først og fremst en forbigående øyeinfeksjon og kanskje milde influensasymptomer.
CORNELL UNIVERSITY