Dødsfallet skjedde bare knapt to døgn etter at den etiske nemnden som ble opprettet spesielt for å vurdere Haukeland Universitetssykehus behandling av jenten, kom med sin konklusjon. Nemnden sluttet seg til konklusjonen til legene som behandlet jenten. Det var ikke lenger var mulig å gi pasienten medisinsk behandling som kunne lege sykdommen.

Syk i flere år

Sykehistorien til Astrid Sætrevik Knutsen ble først kjent gjennom TV 2 for to uker siden. Hun var i flere år behandlet på Barneklinikken for leukemi. Legene vurderte allerede i vinter ryggmargstransplantasjon. En donor som passet ble også funnet.

Men transplantasjon var umulig fordi pasienten led av en soppinfeksjon som legene ikke klarte å behandle. For tre uker siden avsluttet legene behandlingen av Astrid. De mente hun var uhelbredelig syk og at det derfor ikke lenger var etisk riktig å fortsette medisineringen av jenten

Men foreldrene, Wenche Sætrevik og Arild Knutsen, ba forgjeves legene på Barneklinikken om å kontakte et amerikanske sykehus. De var blitt informert om at sykehuset kunne ha spesiell kompetanse på den type behandling datteren fikk.

Legene fikk medhold

Etter initiativ fra den politisk ledelsen i Helse— og omsorgsdepartementet ble Haukeland Universitetssykehus for halvannen uke siden pålagt å få spørsmålet om behandling vurdert av en uavhengig etisk nemnd.

KUNNE IKKE HJELPE: legene kunne ikke lenger hjelpe kreftsyke Astrid Sætrevik Knuutsen. Den ti år gamle jenten døde søndag ettermiddag.