Det flagges på halv stang på Haakonsvern tirsdag.

— Marinejegerkommandoen har mistet en kjær kollega og avdelingen er i sorg. Det er en veldig tett knyttet gruppe, sier informasjonssjef Per Rostad i Sjøforsvaret til bt.no.

Rostad forteller at Sjøforsvarets støttelag, som består av leger, psykologer og prester, nå hjelper og støtter de involverte slik at de kan bearbeide inntrykkene.

— Fokuset nå er å følge opp de pårørende og de som var med i ulykken, sier han.

Det vil bli holdt en minnestund for avdøde, Magnus Rubach Wendt, på Haakonsvern tirsdag ettermiddag.

- Med stor sorg

  • Det var med stor sorg jeg mottok budskapet om at en av våre kolleger døde i dag. Mine tanker går nå til de etterlatte, sier generalinspektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen.

Ulykken inntraff mandag klokken 14.45, mens personell fra Marinejegerkommandoen trente på bordingsoperasjoner mot kystvaktskipet KV Harstad, på marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Wendt ble fraktet til Haukeland sykehus kort tid etter ulykken, hvor han senere døde av skadene han pådro seg.

Nyutdannet befal

Ifølge en pressemelding gjennomførte Magnus Rubach Wendt Sjøforsvarets befalskurs i fjor vår. Han ble beskikket til kvartermester fra 1. juni.

26-åringen startet sin karriere i Forsvaret i 2003 ved Kystjegerkommandoen, hvor han tjenestegjorde til 2006. Wendt tjenestegjorde i Afghanistan i 2005 og 2006.

Han fullførte marinejegerkurset i 2008 og har siden da vært i Marinejegerkommandoen.

— Politiet kom raskt til stedet og gjennomfører en rutinemessig etterforskning. Det er for tidlig å si noe om årsaksforholdene, sier informasjonssjef Per Rostad i Sjøforsvaret.

Falt 12 meter

Det er på det rene at marinejegeren hadde tatt seg opp i skipssiden på kystvaktskipet KV «Harstad». Da han var langt oppe på skipssiden, falt han om lag tolv meter ned i en lettbåt.

Kriminalteknikere fra politiet gjorde undersøkelser på Kystvaktkaien like etter ulykken.

Forsvaret vurderer å opprette en egen undersøkelseskommisjon - i tillegg til den pågående politietterforskningen.

— Det er normal prosedyre ved alvorlige ulykker. Men vi vil først se hva politiet finner ut. Det viktigste nå er å finne ut hva som skjedde, og hva vi kan lære av hendelsen for å unngå at noe lignende skjer igjen, sier Rostad.

Marinejegerkommandoen (MJK) er Forsvarets maritime spesialstyrke. Avdelingen er en del av Marinens jegervåpen.

Politietterforskning

Ifølge politiinspektør Tore Salvesen ved Hordaland politidistrikt, er politiet ferdig med de tekniske undersøkelsene på stedet.

— Vi fortsetter nå med den taktisk etterforskning. Vi foretar vitneavhør for å få avklart hva slags sikkerhetstiltak som er gjort rundt øvelsen og for å finne ut hva som konkret skjedde, sier Salvesen.

Salvesen forteller at politiet i alle fall vil bruke denne uken på etterforskningen.

— Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, Vi vil konkluderer når etterforskningen er ferdig, sier han.

Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.

Arbeidstilsynet uten ansvar

Arbeidstilsynet Vestlandet var på ulykkesstedet i går ettermiddag, men kommer ikke til å gjøre mer med saken.

— Dette var en øvelse i regi av Forsvaret, med en person knyttet til et marinefartøy. Da kommer det ikke inn under arbeidsmiljøloven og vårt ansvarsområde, sier Kåre Askvik, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Vestlandet.

Han har fått høre at Forsvaret vil nedsette en ulykkeskommisjon som jobber parallelt med politiet.

— De vil først foreta sin gransking når politiet er ferdig med etterforskningen, sier politiinspektør Salvesen.