Mannen døde etter å ha fått manglende medisinsk oppfølging, skriver Bergensavisen.

Sykehjemslege Kjellaug Enoksen varslet byrådsavdeling for helse og omsorg om hendelsen, og skriver at det ble påvist svikt i alle ledd etter at pasienten høsten 2011 ble utskrevet fra sykehjemmet.

Han ble alvorlig skadet under et nytt opphold på sykehjemmet.

Mangler kompetanse

Sykehjemssjef Anita Grinde sier til avisen at mye har sviktet, blant annet er det informasjon som ikke er blitt formidlet videre.

Hun vil ikke si hva pasienten døde av, men innrømmer at sykehjemmet mangler kompetanse.

Fra før er det kjent at de to sykehjemslegene på korttidsavdelingen mener at de på grunn av manglende legedekning ikke er i stand til å yte forsvarlig helsehjelp til pasientene. Sykehjemslege Kjellaug Enoksen sier til BA i dag at det ikke er mulig å fortsette med så lav legedekning uten at det vil gå ut over den medisinske behandlingen av pasientene.

Problemet skal ha eskalert etter at samhandlingsreformen ble innført.

— Alt går for fort

Sykehjemsoverlege Gerd Torbjørg Åmdal sa til Bergens Tidende i går at etter at reformen startet fra nyåret, er pasientene mye sykere når de skrives ut fra sykehus og inn på sykehjem. Hun mener alt går for fort, og at mye derfor kan gå galt.

Fylkeslegen har opprettet tilsynssak ved Florida sykehjem, og dødsfallet er en del av denne saken.