57 år gamle Jydy Kay Zagorski solte seg i båten da piggrokken, som hadde et vingespenn på om lag 1,5 meter, hoppet opp av vannet, sier talsperson Jorge Pino i viltnemnda i Florida.

– Alt tyder på at hun døde som et resultat av kollisjonen med piggrokken, sier Pino.

Det var torsdag ikke klart om kvinnen var blitt stukket av piggrokkens giftbrodd. Piggrokken døde også som følge av sammenstøtet.

HOPPET OPP I BÅTEN: Piggrokken hadde et vingespenn på rundt 1,5 meter.
HO
DØDE: Piggrokken døde også i sammenstøtet.
HO