Om morgenen den 28. juni omkom Ola Egge Ødegaard (21) mens han arbeidet ved Indre Hordaland miljøverk på Bjørkemoen på Voss.

Ødegaard, som kommer fra Voss, hadde hatt sommerjobb i to uker da ulykken skjedde.Alle nødetatene rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Kolleger kom raskt til og fant Ødegaard liggende ved en maskin som presser plast.

— Vi er ydmyke overfor det som har skjedd hos oss. Vi vil kommentere rapporten fra Arbeidstilsynet innen fristen, sier daglig leder ved bedriften, Kåre Flatlandsmo.

- Farlig utstyr

Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved miljøverket like etter ulykken.

De kunne slå fast at ulykken skyldtes at 21-åringen kom i klem mellom lukekanten i døren til komprimeringskammeret, og stempelet som presser avfallet sammen.

Anordningen som ble overstyrt med «juksepinnen» er der nettopp for å unngå slike ulykker som dette

— Dette er utstyr som er farlig. Det er store krefter som trengs for å trykke denne plasten sammen, sier tilsynsleder Marita Scott hos Arbeidstilsynet.

Komprimatoren fungerer slik at et kammer fylles med plastavfall, som presses sammen med et stempel. Når trykket blir høyt nok, skal stempelet returnere til utgangsposisjonen øverst i kammeret.

«Juksepinn»

Det skal ikke gå an å bruke komprimatoren uten at døren til kammeret er helt lukket. Men ved tilsynet viste det seg at det var satt inn en «juksepinn» i bryteren, som gjorde at strømmen til maskinen ikke ble kuttet når døren sto i åpen stilling.

Dermed gikk det an å få stempelet til å gå selv om luken sto åpen.— Anordningen som ble overstyrt med «juksepinnen» er der nettopp for å unngå slike ulykker som dette, sier Scott.

Plastpressen var blitt kontrollert av sakkyndig noen dager før ulykken, og de fjernet da «juksepinnen».

— Den er imidlertid øyensynlig satt tilbake igjen i sikkerhetsbryteren senere, konkluderer Arbeidstilsynet.

Ingen nødstopp

Ved tilsynet kunne det heller ikke fremlegges bruksanvisning for komprimatoren.

— Vi stiller også spørsmål ved opplæringen, og hvorvidt omkomne faktisk kunne bruke dette utstyret alene.

«Av andre ting vi så var at komprimatoren var uten nødstoppbryter», skriver Arbeidstilsynet i rapporten.

— Dette er svært alvorlig. Pålegget vårt er at de går gjennom internkontrollrutinene i sin helhet, sier Scott.

Døde av klemskader

Politiet har gjort beslag i komprimatoren for nærmere undersøkelser.

— Det er også noen avhør i bedriften som gjenstår, før saken er ferdig etterforsket, forteller politibetjent Siri Andersen ved Voss lensmannskontor.

Ifølge obduksjonsrapporten døde Ødegaard av klemskader, som følge av ulykken.

Bare to dager senere, omkom 26 år gamle Steinar Angelskår i en arbeidsulykke ved Oster Pukk og Sand.

OMKOM: Ved denne plastpressen ble Ola Egge Ødegaard (21) funnet død. En «juksepinn» i bryteren gjorde at stempelet i pressen kunne gå selv om døren sto åpen.
ARBEIDSTILSYNET