Kommunen tok kontakt med Kystvakten for å få hjelp til å fjerne kadaveret, men Forsvaret hadde ingen ledige båter tilgjengelig. Dermed må kommunen selv slepe hvalen til havs.

— Den er ikke til ulempe slik den ligger nå, men vi vil gjerne fjerne den før den går i forråtnelse, sier Otto Hellesund, formann i uteavdelingen.

Hvalen har etter alt å dømme lidd en naturlig død.