KARI PEDERSEN

Som bevis på det legger byrådslederen frem fersk statistikk. I år vil Bergen kommune godkjenne 45 private reguleringsplaner, mot 19 i hele fjoråret.

— Vi har altså ferdigbehandlet mer enn dobbelt så mange reguleringsplaner. I tillegg vil det bli gjort 45 førstegangsvedtak mot 35 i fjor, påpeker Mæland.

En reguleringsplan skal behandles to ganger før den er endelig godkjent.

— Når det gjelder byggesaksbehandling har det rett og slett skjedd en revolusjon, sier Mæland.

BT presenterte torsdag en spørreundersøkelse som er foretatt blant medlemmer av bygningsgruppen til Bergen Næringsråd. Ifølge bransjen går saksbehandlingen av plansaker like treigt som før. Det eneste som er blitt mer positiv er holdningen til kommunens politiske ledelse.

— Jeg synes det er lite konstruktivt av Næringsrådet å gå ut i mediene med slike tall etter at vi har hatt et to timer langt møte med bransjen og diskutert situasjonen, sier en noe irritert byrådsleder.

— Er undersøkelsen misvisende?

— Den er unyansert. Ja, det finnes fortsatt plansaker som tar lang tid å behandle, blant annet fordi byggeplanene går på tvers av allerede vedtatt planer, sier Mæland og legger til:

— Men bransjen vet at vi jobber iherdig for å kutte køene. Etter råd fra utbyggere har vi flyttet behandlingen av private planer over i byggesaksavdelingen, for at de skal ha en avdeling å forholde seg til. Vi er åpne for innspill fra bransjen, sier Mæland som frykter at det skader Bergen når det skapes et inntrykk i mediene av at kommunen er vrien og sendrektig.