Voldskriminalitet og seksualforbrytelser og er blant lovbruddene som har hatt størst økning.

I tillegg falt det tre ganger så mange narkotikadommer i fjor i forhold til i 1997 (12.524 i 2005 og 4374 i 1997), skriver Dagsavisen. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble lagt frem fredag.

Statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap) i Justisdepartementet mener økningen skyldes at påtalemyndigheten er blitt mer effektiv.

— Jeg tror ikke økningen i antall straffereaksjoner skyldes at kriminalitetsbildet er så mye verre enn i 1997, sier hun, som likevel tar et forbehold når det gjelder vold.

Hun mener enkelte kommuners liberale alkoholpolitikk må ta mye av skylden for voldsepisodene.

— Det er en klar sammenheng mellom alkohol og vold. Mange tilfeller hadde vært unngått med en mer restriktiv skjenkepolitikk, sier Rygh Pedersen.

I fjor ble det registrert 5777 voldsdommer mot 2.989 i 1997. For seksualforbrytelser endte antall dommer på 722 i 2005 mot 369 i 1997.