Spredningen av Hiv-viruset øker dramatisk på Vestlandet. Fra 2010 til 2011 har antallet nye hiv-smittede doblet seg. Homofile menn er særlig utsatt.

— Markant økning

— Frem til 1. juli hadde vi 34 nyregistrerte hiv-positive, og fra 1.7 og ut året har vi registrert ytterlige 23 nye hiv-positive. Dette er en markant økning, sier Birgitta Åsjø, professor ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

— Her er det snakk om seksuell kontakt med folk som er i landet eller norske menn som har vært utenlands, forklarer professoren.

Hun mener årsaken er en økende «nonchalant» holdning til sikker sex.

— Det er urovekkende, de gidder ikke bruke kondom, sier Åsjø.

Professoren peker også på kostnadene dette medfører for samfunnet.

— Hver hiv-positiv koster helsevesenet mange hundre tusen kroner pr. år. Vi snakker om mange millioner hvert år, sier hun.

«Utbruddsliknende økning»

— Det er riktig at det har vært en dobling i Hordaland av antall påviste hiv-positive menn som har sex med menn i 2011 forhold til 2010 og tidligere år, sier Øivind Nilsen, Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det diag­nostisert 4627 hiv-positive i Norge, 3105 menn og 1522 kvinner.

Ifølge Nilsen observerte man først en kraftig økning av nye hiv-tilfeller blant homofile menn i Oslo. Nå øker smitten også i de andre store byene.

- Skremmende

— Dette er dramatisk. Økningen gjelder unge norske menn, det er ikke innvandring som spiller inn her, sier leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoneri Bergen og Hordaland, Daniel Mekki. Han kjenner selv flere hiv-positive homofile menn i Bergen.

— Fikk man hiv for 20 år siden, var det nærmest et spørsmål om når man skulle dø. I dag vet alle at de fleste lever greit videre med viruset, sier han.

Mekki er bekymret for holdningsendringen til kondombruk.

— Stigmaet rundt hiv er mindre, men en negativ side ved det er at folk er blitt slappere med kondombruk. De tenker at det ikke er så nøye lenger. Vi er jo for at folk skal ha et aktivt og åpent sexliv, men når vi ser hvordan hiv-tallene øker, er det grunn til å slå alarm, sier han.

Lederen mener det er et paradoks at sykdommen koster samfunnet så mye, uten at det bevilges mer penger til forebyggende arbeid. Han etterlyser flere midler til opplysningsarbeid.

— Når vi vet hva dette koster samfunnet, forstår jeg ikke hvorfor vi og andre organisasjoner får så lite penger til å drive forebyggende arbeid, sier han.