I januar fikk avdelingsoverlege Per E. Børdahl ved fødeavdelingen på Haukeland sykehus beskjed om at det hadde vært en oppsiktsvekkende økning i antall dødfødsler ved avdelingen.

Nå jobber han med å se gjennom journalene etter 16 dødfødsler ved sykehuset mellom tredje desember i fjor og sjette februar i år.

— Jeg begynte med dette mandag. Vi spør oss jo om dette er et uttrykk for sviktende medisinsk behandling eller om det er en statistisk opphoping, sier Børdahl til Bergens Tidende.

Han har til nå ikke funnet noe som tyder på at avdelingen har gjort noe galt. Han har heller ikke funnet noe mønster bak dødfødslene. Han forteller at det foreløpig ikke ser ut som om noen grupper er spesielt overrepresentert, det være seg innvandrere, eldre eller førstegangsfødende.

- Forferdelig opplevelse

Tolv av fostrene var døde før kvinnen som skulle føde kom til sykehuset.

— Når de fødende kommer inn på sykehuset lytter jordmødrene på magene. Det er en forferdelig opplevelse, både for kvinnen, hennes familie og for jordmoren, når jordmoren ikke hører hjertelyd. Og når dette skjer med få dagers mellomrom, gjør det sterkt inntrykk på oss som jobber her, sier overlegen.

Han skal snakke med kolleger på andre sykehus om hva økningen kan skyldes.

— Det tas mange prøver fra kvinnene, morkakene og fostrene. Vi kommer til å sjekke hver prøve for å se om det er en infeksjon ute og går, sier Børdahl.

Han vil ikke konkludere med hva økningen skyldes før han har fått resultatene fra disse undersøkelsene. At mange av fostrene har vært døde før de kom til sykehuset er likevel et moment for at det ikke har vært en økning i infeksjonsfaren på sykehuset.

Ser etter feil

Legene deler dødfødslene inn i tre kategorier. En kategori er der hvor fostrene er døde før kvinnen kommer til sykehuset. En er de tilfellene hvor fosteret dør mens moren er på sykehuset, men hvor det oppdages før fødselen startes. En tredje kategori er de tilfellene hvor fosteret dør under fødselen.

— Det har ikke vært noen økning i fødselskomplikasjoner de siste månedene. Slike komplikasjoner er svært sjeldne, sier Børdahl.

Han forteller at avdelingen vil gå gjennom alle journalene etter dødfødslene fra og med 2002.

— Hvis vi finner at det kan ha skjedd feil hos oss, enten på sykehuset eller før kvinnene kom til oss, vil vi be fylkeslegen vurdere dette. Verken vi eller andre er tjent med at vi holder kortene tett til brystet, sier Børdahl.

- Ingen grunn til panikk

— Har det fysisk sett gått bra med de 16 kvinnene som har opplevd dette siden desember?

— Fysisk sett har det gått bra, men det er jo en voldsom påkjenning å oppleve dette, sier overlegen.

Leder for Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus, Britt Eide, sier at ansatte på klinikken ikke husker noen år med flere dødfødsler enn 2002. Hun forteller at 2001 var et normalt år, med 21 dødfødsler.

— Det vil alltid være svingninger, men 2002 var definitivt høyere enn vanlig, sier hun.

Både hun og Børdahl er opptatt av at økningen i dødfødsler ikke skal skape frykt blant gravide.

— Det er ikke noe som skal tilsi at kvinner som er gravide bør fly av sted for å sjekke hjertelyden til fostrene. Dette er ikke av et omfang som gir grunn til panikk, sier Børdahl.

<b>TRAGISK ØKNING: </b>Det som skulle vært en klinikk for livets store øyeblikk, opplever stadig oftere dødfødsler. Hittil i år har det vært ni dødfødsler ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus. FOTO: HELGE SKODVIN