De tre mennene ble fredag funnet skyldig i grov menneskehandel, etter å ha brukt en 17-årig albansk jente til prostitusjon. I dag ble det klart at Gulating skjerpet straffen kraftig fra tingrettens dom i juni. Også da ble de tre mennene dømt for menneskehandel, men ikke grov.

To av mennene ble da dømt til fengsel i ett år to måneder, mens den tredje fikk halvannet år. Nå er straffene utvidet til to år og ti måneder for to av dem, mens den tredje ble dømt til tre år og tre måneder i fengsel.

— Vi er veldig fornøyd med straffeutmålingen, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Hun viser til at dommen er langt strengere enn en lignende sak fra 2006.

— Vi har fått gjennomslag for at straffenivået må heves i slike saker.

Trusler

Politiet avdekket saken da de ble tilkalt til prostitusjonsstrøket i Bergen etter at flere av kvinnene der mente seg truet av to av de tiltalte en natt i fjor høst.

Noen dager senere kom en ny melding om trusler mot prostituerte. En albansk mann (35) ble pågrepet. Sammen med ham ble også den 17 år gamle jenten pågrepet. Politiet satte de to episodene i sammenheng, og mistenkte raskt at jenten kunne være offer for menneskehandel.

Sårbar situasjon

Lagretten fant det bevist at det er snakk om grov menneskehandel. Bakgrunnen er blant annet at jenten var under 18 år og at hun anses for å ha vært i en sårbar situasjon. Hun kom til Norge med svært lite penger, snakket ikke norsk, oppholdt seg i landet med falsk identitet og hadde ikke kjennskap til det norske hjelpeapparatet.

Retten fant ingen formildende omstendigheter for den meget alvorlige forbrytelsen. «Alle de tiltalte har gjort det de har maktet for å unndra seg, og de øvrige tiltalte, straffansvar. På grunn av deres gjentatte og åpenbare usannheter har saken blitt unødig vanskeliggjort», heter det i dommen.