Nå bygger Hordaland politidistrikt om operasjonssentralen for å gjøre seg klar for nytt nødnett og bedre kapasiteten. Når byggearbeidet er ferdig, blir det plass til dobbelt så mange operatører.

— Det er ti år siden forrige ombygging, og det har vært begrenset antall plasser. Vi ser at oppdragsmengden øker, og nå forsterker vi for raskt å kunne sette inn flere operatører, sier Gustav Landro, leder for Operativ seksjon i Hordaland politidistrikt.

Fikk Gjørv-kritikk

I rapporten fra 22. juli-kommisjonen får politiet kritikk fordi kapasiteten på operasjonssentralene er for dårlig. Flere lesere som har kontaktet BT og fortalt om sine erfaringer med politiet, forteller at de ikke fikk svar på politiets nødnummer.

«Jeg kom kjørende på motorveien mellom Sandviken Sykehus og NHH en søndagskveld i sommer, da en mann kom gående nedover langs motorveien på veiskulderen. Han så ut til å være beruset eller syk, og jeg fryktet for at han ville komme inn i kjørebanen. Jeg ringte med en gang til 112, men ingen svarte. Jeg ringte flere ganger i løpet av de neste 10–15 minuttene, men fikk aldri svar», skriver Jannicke Bøe Liebenberg.

Du kan lese alle svarene på www.bt.no/112

— Med de grepene vi gjør nå, skaffer vi oss større handlingsrom. Gjørv-rapporten har helt klart lagt noen føringer. Vi skaffet oss raskt flere linjer inn til operasjonssentralen etter 22. juli, men det hjelper ikke med mange linjer hvis vi ikke har folk til å bemanne dem, sier Landro.

Nav har innført en frist på 30 sekunder på å svare på telefonanrop. I oktober var gjennomsnittlig svartid nede i 21 sekunder.

— Så vidt jeg vet er det vi som har det strengeste kravet til responstid på telefonen. Brukerundersøkelser viser at det er viktig for folk å få hjelp med én gang de tar kontakt. Vi har innført strenge krav for å sikre at brukerne blir møtt av folk som kan og vil hjelpe, sier Jørn Torbergsen, direktør for Nav kontaktsenter. Senteret får åtte millioner henvendelser i året.

Lommeringer 112

Landro er ikke avvisende til å innføre et tilsvarende tidskrav for politiets nødnummer.

— Jeg skal ikke si blankt nei, men i så fall må det innføres med vett og forstand. Det er et stort problem for oss at folk ringer nødnummeret for alt mulig. Der har vi begynt å bli veldig strenge. Vi er nødt til å være korte i svarene for ikke å blokkere linjene, sier Landro.

Blant annet er det et stort problem med barn som slår nødnumrene når de leker, eller at telefonen ringer numrene når den ligger i en veske eller jakkelomme. For operatøren er det ikke lett å vite om det er en person som trenger hjelp i andre enden.

Ifølge Landro er det bare ved enkelte topper at pågangen er så stor at folk ikke får svar.

— Det kan skje når det har vært store ulykker, eller i helgene, sier han.

66.000 oppdrag

Hordaland politidistrikt loggførte over 66.000 oppdrag i PO (politioperativt system) i fjor. Det er en økning på 51 prosent siden 2002.

Hvor mange som ringer 112, og hvor lang den gjennomsnittlige ventetiden er, har ikke politiet full oversikt over.

— Vi regner med å skaffe oss et bedre tallgrunnlag når de nye systemene er på plass i begynnelsen av februar. Da får vi en mye bedre arbeidshverdag, sier Landro.

Skal du ringe politiet uten at det er en nødssituasjon? Da er nummeret 02800.