Mens Oslo subsidierer hver innbygger med over 1500 kroner til T-bane, trikk og buss, er det tilsvarende tallet i Hordaland 677 kroner. Subsidiene per reise er likevel er lavere i Oslo, fordi kollektivtransport er langt mer brukt der.

— Vi er alle kjent med at Oslo har et kollektivtilbud som er det desidert beste i landet, sier samferdselsdirektør Magnus Vestrheim i Hordaland fylkeskommune. Fra nyttår av overtar han igjen ansvaret for busstilbudet i Bergen, etter at kommunen har styrt det selv i fire år.

— Det er historisk betinget at Oslo har bygget seg opp på det nivået. Det stammer fra tiden da de bygget ut T-banen. Siden har Oslo Sporveier fått tilskuddsrammer som er langt utover det vi trenger for å kjøre busser her i byen.

Vestrheim påpeker at det vanskelig å sammenlikne byen Oslo med mer grisgrendte Hordaland. Men det forklarer ikke hvorfor også Rogaland bruker langt mer på busser.

— Det eneste tilbudet fylkene er lovpålagt å gi, er skoleskyss. Ellers må tilskuddene til kollektivtilbud slåss mot skole, vei og andre gode tiltak. Det er rett og slett en politisk prioritering, sier forsker Katrine Næss Kjørstad.