Tilsvarende tall fra politiet viser bare mindre forskjeller mellom antall anmeldte overgrep i 2000 og 2001.

— Årsaken til at våre tall er såpass mye høyere, tror jeg er at det er lettere for de unge å fortelle om overgrep anonymt. Det skal langt mer mot til for å levere en anmeldelse, mener leder for Barn og Unges Kontakttelefon (BUK) i Bergen, Irmelin Bødtker Christensen.

Kontakttelefonen er et gratis, anonymt og landsdekkende tilbud fra Norges Røde Kors. Tjenesten henvender seg til barn og unge som trenger noen å snakke med.

- De første som får vite

Statistikk fra Røde Kors på landsbasis viser at 477 av alle samtaler på kontakttelefonen i 2000 handlet om seksuelle overgrep. For fjoråret var tallet økt til hele 996, hvorav 306 handlet om incest. Også henvendelser om selvmordstanker økte, mens det i alle øvrige kategorier er bare små endringer.

Senest tidlig denne uken ble en av de over 70 frivillige ved BUK i Bergen oppringt av en tenåringsjente som hevdet hun var blitt voldtatt av en godt voksen mann.

— Samtalene om seksuelle overgrep er noen av de tyngste vi har. Ofte er vi de første som får høre om overgrepene. Vi kan formidle hjelp dersom innringeren ønsker det, men vår oppgave er først og fremst å motivere dem til å snakke med andre nære voksne om problemet. Dernest informerer vi dem om hvordan de kan få kontakt med hjelpeapparatet, sier Bødtker Christensen.

Jevne tall hos politiet

Politiets kriminalitetstall for 2001 på landsbasis står i sterk kontrast til de oppsiktsvekkende tallene fra Røde Kors. Antall anmeldelser for incest gikk riktignok opp med 16,2 prosent i forhold til året før, men tallet er likevel det nest laveste som har vært de siste fem årene. Kun antall anmeldelser for utukt mot barn under 16 år nådde en topp i 2001 med en økning på 7,6 prosent.

— Heller ikke her i Bergen har vi registrert noen voldsom økning, sier politiavdelingssjef Tove Lian Mathiesen ved Hordaland politidistrikts person- og voldsavsnitt.

Mye blir aldri anmeldt

— Hva kan være årsaken til et så enormt sprik mellom politianmeldelser og overgrepsmeldingene på kontakttelefonen?

— Det ønsker jeg ikke å spekulere i før jeg har snakket med Røde Kors om hvordan de fører sin statistikk. Men også politiet får mange henvendelser om overgrep som ikke munner ut i anmeldelse, påpeker Mathiesen.