Hittil i år er det rømt over 610.000 laks, mot 350.000 laks året før.

Som Bergens Tidende skrev i går viser nye målinger fra Direktoratet for Naturforvaltning en stor økning av oppdrettslaks i sjøen, laks som senere går opp i elvene for å gyte.

Aller verst er det i Hordaland. I ytre Hardangerfjord var over 90 prosent av laksen som ble fanget oppdrettslaks.

Mer propellskader

Fiskeridirektoratets oversikt over årsaken til lakserømningen viser at det har sviktet på flere felt.

I Finnmark har oppdretterne vært plaget av sel, som i forsøk på å skaffe seg mat, ødelegger nøtene slik at laksen slipper ut. Slike utslipp har øket fra 18.000 til 118.000 laks.

Utslipp forårsaket av propellskader på nøtene fra båter som frakter laks og leverer fôr er mer enn doblet, fra 30.000 til 67.000 laks.

Rømninger forårsaket av andre skader på anleggene øker med 16 prosent.

I år har oppdretterne også vært plaget av skader fra isgang, et problem de slapp i fjor.

Trege myndigheter

Fiskeridepartementet varslet mandag at det kommer nye forskrifter om teknisk standard på oppdrettsanlegg-, utstyr og båter.

Men for eksisterende anlegg skal forskriftene først gjelde fra 2008. For nye anlegg gjelder forskriftene fra 2004.

Det betyr at hovedtyngden av anleggene fortsatt vil drive etter dagens standard i flere år.

Fiskeridepartementet har jobbet med denne saken i mange år. Også i 1999 var det et forslag til forskrifter ute på høring. Da Tekniks Ukeblad skrev om forskriftene i en artikkel i fjor var forslaget fra 1999 blitt foreldet uten at de var satt ut i livet.

Dermed var det på an igjen. Samme dag som Direktoratet for Naturforvaltning offentliggjorde sine funn om rømt oppdrettslaks, varslet Fiskeridepartementet at nå kommer forskriftene.