— Den negative trenden vi opplevde i siste halvdel av år 2001 ser ut til å fortsette, sier politiavdelingssjef Per Ivar Bøe ved tyveri- og brannavsnittet.

Formidabel økning

I januar mottok politiet 103 anmeldelser fra bileiere som hadde opplevd innbrudd. I fjor var tallet 48. Antall anmeldte tyverier og naskerier økte også formidabelt i januar.

— Tallene gir grunn til bekymring, mener Bøe. Det er ingenting som tyder på at utviklingen vil snu. Den første helgen i februar ble et mareritt for politiet.

— Det var utrolig mange tyverier denne helgen. Så lang har vi registret 15 grove tyverier fra bil, sier Bøe.

Også Laksevåg lensmannskontor sliter med bilinnbrudd. De mottok fire anmeldelser i helgen.

— Det er spesielt ille i Hetlevikåsen. Der har vi hatt 20 bilinnbrudd så langt i år, sier lensmannsfullmektig Tore Salvesen.

Askøy lensmannskontor har også opplevd en bølge av innbrudd. I helgen ble det stjålet stereoanlegg fra fem biler.