Det er resultatet etter at byrådet har gjort omfattende endringer i gebyrene for private planer og byggesaker. Endringene ble vedtatt i budsjettet, og trådde i kraft 1. januar.

I fjor ble byggesaksgebyrene halvert, som følge av budsjettforliket mellom Frp og det daværende byrådet. Nå har Frp kommet i byråd, men går bort fra sin tidligere kampsak om halvere byggesaksgebyrer.

— Var urimelig

— Vi har en annen økonomisk situasjon nå. Dessuten er det urimelig at skattebetalerne skal subsidiere naboen som vil bygge garasje. Der var jo det som i prinsippet skjedde da vi kuttet byggesaksgebyrene, sier Øistein Christoffersen (Frp), byråd for byggesaker.

— Betyr det at det var en dårlig idé å halvere gebyrene i fjor?

— Nei, det vil jeg ikke si. Vi har som mål å redusere gebyrene, og det fikk jo stor effekt for mange i 2007. Men jeg tror det er bedre å kutte på plansiden.

Halveringen av byggesaksgebyrer kostet rundt 20 millioner kroner i 2007. Det var penger som måtte hentes fra kommunekassen. Nå går byrådet tilbake til prinsippet om at byggesaksetatens utgifter skal dekkes av gebyrene de tar inn - såkalt selvkost.

Gebyrene går dermed tilbake til nivået de var på i 2006, i tillegg til at det gjøres enkelte justeringer. Enkelte av gebyrene øker med langt over 100 prosent, for eksempel for små tilbygg (3000 kroner) og seksjonering av boliger (12.000 kroner).

— Den enkelte byggesak blir noe dyrere, men det utgjør et veldig lite beløp i forhold til hva utbyggingen koster, mener byggesakssjef Petter Wiberg.

Subsidierer regulering

Unntaket er behandlingen av private reguleringsplaner. Der reduseres gebyrene til 75 prosent av selvkostnivå. Med andre ord subsidierer kommunen alle som skal foreta en så stor utbygging at det trengs en reguleringsplan. I 2008 er det satt av 3,5 millioner kroner til dette formålet.

— Dette skal være et stimuli for å få flere til å gå planveien. Vi ønsker at flere skal utarbeide reguleringsplaner når de skal bygge, fremfor å søke dispensasjoner, sier Christoffersen.

Han avviser at dette bare kommer de profesjonelle utbyggerne til gode.

— Hittil har det kanskje vært slik at de fleste reguleringsplaner utarbeides av profesjonelle. Men vi håper at flere skal se seg tjent med å regulere, også private utbyggere, sier byråden.

Behandlingen av reguleringsplaner er blitt mellom 84.500 kroner og 39.500 kroner billigere, avhengig av størrelsen på arealet. De minste planene kostet fire ganger mer å få behandlet i 2007.

Hva synes du? Diskutér artikkelen her!