Det kom frem under et folkemøte i rådhuset i Fjell kommune i kveld. Temaet var helikoptertrafikken mellom Flesland og plattformene i Nordsjøen, som går over Sotra. I 2005 byttet Norsk Helikopter AS og Helikopter Service AS helikoptertype fra Super Puma til Sikorsky S-92. Sistnevnte holder et helt annet støynivå, og det var disse målingene som ble lagt frem i kveld.

— Dobbelt så mye bråk

— Det er foretatt målinger på Bildøy og Bjorøy og de viser at Sikorsky-helikopterene bråker dobbelt så mye som Super Puma, sa forsker ved Sintef, Idar Granøien.

Støyen fra de nye helikopterene ligger opp mot 80 desibel, men det er likevel innenfor grensen for hva som er lovlig.

— Det ligger ikke innenfor gul støysone, som krever at det må settes i verk støyskjermings-tiltak, sa Granøien.

- Ørene våre det er noe galt med

De rundt 50 personene som var tilstede på møtet var oppgitte over at støyen de er så plaget av, likevel ikke gir rett til noe slags skjerming.

— Da er det vel ørene våre det er noe galt med, sa en de fremmøtte.

Ådne Lunde (MMS)