Samtlige har fått utbetalt dobbel sosialhjelp i november måned.

I alt er det utbetalt 2,4 millioner kroner for mye. I gjennomsnitt har hver enkelt fått 3000 kroner for mye.

Kommunen ble først oppmerksom på feilen etter at flere sosialhjelpsmottakere tok kontakt og fortalte om den doble utbetalingen.

Kommunen vil onsdag sende et brev til samtlige mottakere der de beklager feilen. Klientene får ikke beholde pengene, og med brevet følger en bankgiro.