Hans toalettbesøk da kommunestyret skulle votere over søknaden fra Dolly Dimple om skjenking av øl og vin utendørs ved Sartorparken, førte til at søknaden ble avvist.

I Sandviks fravær viste voteringen 22 for og 22 imot skjenkebevilling, melder Kystradioen.

Med ordførers Jan Utkilens dobbeltstemme ble søknaden avvist.

Daniel Victor Sandvik innrømmer overfor Kystradioen at dobesøket trolig var det mest avgjørende i livet hans. Han tok imidlertid det hele med et smil.

Ledelsen i Dolly Dimple smiler trolig ikke like bredt.