Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) mener det bør ringe noen bjeller hos ledelsen ved skolene.

I enkelte fag får ikke elevene mer enn 75 prosent av timene de skal ha, viser tall fra elev— og lærerorganisasjoner.

– Dersom så mye som hver fjerde time forsvinner, bør det ringe noen varselklokker hos skoleledelsen. Skoler kan dra på ekskursjoner, og det skal være et mangfold i undervisningen, men det må være en riktig balanse mellom disse tingene og de fagene det skal undervises i. Det må skolen være oppmerksom på, sier Djupedal til Aftenposten.

Teater og skidager

Minst 10 prosent av undervisningstiden går bort til alt fra skoleturer og teaterforestillinger til heldagsprøver og skidager. I noen tilfeller har Norsk Lektorlag dokumentert at elever bare har fått 140 av de 187 timene de skulle ha hatt i et fag i løpet av skoleåret.

– Mange lærere og elever er fortvilet over situasjonen, sier leder Gro Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag.

Årsaken til svinnet er at ledelsen ved skolene ikke tar høyde for alle aktivitetene som skjer på en skole når timeplanen legges opp i forkant av skoleåret. Planen tar som oftest utgangspunkt i minimumskravene, men utover skoleåret spiser andre aktiviteter, sammen med lærerfravær uten vikar, gradvis av det opprinnelige timetallet.

– Må skjerpe seg

– God læring forutsetter et mangfold av metoder og arenaer. En naturlig og ønsket konsekvens av dette er selvfølgelig at noe av den tradisjonelle undervisningstiden brukes til andre læringsfremmende aktiviteter, sier leder Jan Vestre i Elevorganisasjonen.

Han understreker at Elevorganisasjonen gjentatte ganger har tatt til orde for å løse opp den tradisjonelle timeplanstrukturen i skolen. Han mener lærerne ikke er flinke nok til å tilpasse opplæringen og variere undervisningen.

– Konsekvensen av dette er ensretting og lav faglig motivasjon blant elevene, sier Vestre.