— I dag er jeg forferdelig skuffet, sier Merete Iversen.

Siden 2001 har hun jobbet for å etablere Nyskolen i Bergen, en friskole i tråd med de pedagogiske prinsippene til Mosse Jørgensen, bedre kjent som forsøksgymnasets mor.

Nyskolen med plass til 100 elever ble godkjent av Utdanningsdirektoratet i juli. Det var for sent til å rekke årets skolestart. Planen var nå å starte høsten 2006.

Dobling av elevplasser

I går ble drømmen om Nyskolen knust. Kunnskapsminister Øystein Djupedal går drastisk til verks for å hindre at tallet på elevplasser i private skoler blir fordoblet.

Utdannings- og forskningsdepartementet har nedlagt en midlertidig stans i etableringen av nye privatskoler. Det rammer både godkjente skoler som ikke er startet og søknader som ennå ikke er behandlet. Flere hundre skoler.

— Til sammen handler dette om rundt 22.000 elevplasser, nær en fordobling av dagens elevtall i friskolene. En så kraftig vekst vil ramme den offentlige skolen, uttaler Djupedal i en pressemelding.

Samtidig varsler regjeringen at en ny privatskolelov er underveis. Denne vil Stortinget få til behandling våren 2007.

Frys-vedtaket stanser først og fremst en flom av nye private videregående skoler. John Bauer har fått godkjent, men ennå ikke startet 14 skoler med totalt 7350 elevplasser spredd over hele landet. Sonans videregående skoler får tommelen ned for nærmere 1000 elevplasser. I Bergen rakk John Bauer å starte i høst.

Unntak for grendaskoler

Bråstoppen i nyetableringer rammer samtidig en rekke allerede godkjente grunnskoler. Deriblant Nyskolen i Bergen.

Departementet signaliserer samtidig at den er villig til å gjøre unntak for grendaskoler, som er opprettet av foreldregrupper i bygder der den offentlige skolen stenger.

— Hva gjør dere nå, Merete Iversen?

— Vi som står bak Nyskolen i Bergen må komme sammen og diskutere hva dette betyr. Kanskje er dette et foreløpig stopp for oss, kanskje vil vi ikke bli godkjent av den nye regjeringen. Nyskolen bygger nemlig ikke på alternativ pedagogikk, bare på en annerledes organisering.

Når jeg er skuffet skyldes det uttalelser fra Jens Stoltenberg i valgkampen om at han ikke ønsket de spesielle skolene til livs, sier Iversen.

I Oslo rakk Nyskolen å komme i gang før Djupedal inntok ministerkontoret. Der rår det fulle elevdemokrati. Hver dag starter med et allmøte, der elevenes stemmer teller like mye som lærernes. En slik skole får neppe elever i Bergen oppleve med det første.

Eirik Brekke