• Innen forskning er det i år levert et bedre budsjett enn noen tidligere statsråd har greid. Det siste budsjettet fra Kristin Clemet (H) var derimot tidenes dårligste!

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) slår med disse ordene hardt tilbake mot mye av den kritikken han har fått fra forskerhold, og nå sist i sommer fra universitetsrektorene. Like fra han tiltrådte høsten 2005 er han til og med blitt beskyldt for å være mer barnehageminister enn kunnskapsminister.

— Gjennom et langt politisk liv har jeg lært meg å ikke la slike anklager gå inn på meg. De som arbeider med forskning og høyere utdanning er meget skriveføre og taleføre, og er forståelig nok utålmodige.

Men jeg er forbauset over at realitetene i det vi gjør i liten grad blir vektlagt. Noen ganger svartmaler man en sektor som ikke engang er grå, sier statsråden til BT.

Nesten best i Europa

Og han tar enda sterkere i:

— Norge er nå blant de fire beste i Europa på forskning. For dette året er den reelle budsjettveksten 2,5 prosent. Året før var realveksten 6,7 prosent. I løpet av mine to år som statsråd har Forskningsfondet fått tilført 24 milliarder kroner, og det blir vekst også neste år, fortsetter statsråden.

— Likevel er det rettet tungt skyts mot deg fra såvel Forskerforbundet som Unio-leder Anders Folkestad og universitetene. Skyter de helt over målet?

— Ja, utvilsomt. Det er bare å se på de reelle tall. Men jeg aksepterer at hukommelsen er kort. Også Kristin Clemet fikk gjennomgå for at bevilgningene ikke var store nok, sier Djupedal som var i Bergen i går da Høyskolen i Bergen åpnet studieåret.

Energi og miljø viktigst

Han vil ikke røpe noe som helst fra 2008-budsjettet, heller ikke når det gjelder midler til forskningsmiljøene i Bergen. Men han understreker sterkt at forskning innenfor energi-, klima- og miljøsektoren har ekstra prioritet. Det vil ikke minst vise igjen på flere områder av polarforskningen.

— Universiteter og høyskoler har likevel fått mindre bevilgninger til utdanning?

— De fikk for i år en samlet nedgang på ca. en prosent (274 millioner kroner). Det skyldes bl.a. at de hadde noen reserver som ikke var blitt brukt.

Barnehageministeren

— På forskerhold blir det ofte raljert over at du er mest av alt barnehageminister. Går det innpå deg?

— Jeg er først og fremst stolt over at vi har lykkes så godt med barnehagesatsingen. Også for universiteter og forskere må det være viktig at barnehagedekningen er tilfredsstillende. Jeg blir forbauset når folk setter barnehagesatsing opp mot forskning, og nesten fremstiller barnehagesatsingen som noe mindreverdig.