• Det er riktig at en del høyskoler i distriktene ser ut til å tape på at det er innført karakterkrav for opptak til allmennlærerutdannelsen, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Åge Rosnes.

Han påpeker samtidig at nedgangen i kvalifiserte søkere var noe Stortinget forustå da det vedtok endringene.

— Dette er første opptak etter at karakterkravene ble innført. Det er for tidlig å konkludere med utfallet, men vi syns det er alarmerende at tiltakene ser ut til å få så store konsekvenser i distriktene. Vi vil følge nøye med fremover, sier statssekretæren.

Rosnes understreker at regjeringen i første omgang er opptatt av å få dekket behovet for utdannede lærere som vil oppstå om få år. Om fire til seks år vil store kull med lærere gå av med pensjon.

Regjeringen har opprettet 110 nye studieplasser innen allmennlærerutdanningen. Alle studieplassene er fordelt i sentrale strøk. I tildelingen av nye studieplasser har regjeringen blant annet lagt vekt på forventet søkertilgang ved den enkelte institusjon.

Rosnes forteller at de i tillegg har opprettet 390 plasser innen førskolelærer og praktisk-pedagogisk utdanning. Plassene er opprettet i sentrale strøk og i distriktene.

— Hvordan skal 500 nye studieplasser være med å øke mengden kvalifiserte søkere til allmennlærerutdanningen?

— Nå blir det opp til studiestedene å markedsføre seg selv, sier Rosnes.

— Vi vet at studentene er opptatt av hele pakken, at faglig dyktighet og studentvelferd er viktig. Vi må følge med over tid og se utviklingen før vi eventuelt iverksetter tiltak.

Statssekretæren mener også at førskolelærerne kan være med å demme opp dersom mangelen på lærere skulle bli akutt. De kan undervise på de laveste trinnene i barneskolen.

— Hva med økonomien for studieinstitusjonene som vil bli dårligere fordi de får færre lærerstudenter?

— Som sagt vil vi se dette over tid før vi beslutter tiltak, avslutter statssekretær Åge Rosnes.