ØYULF HJERTENES

I Statsbudsjettet legges det opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent neste år. I Hordaland og Sogn og Fjordane vil bare 22 av 59 kommuner havne på eller over snittet.

Årsaken er at endringer i tilbakeføringen av selskapsskatt, og omleggingen av det kommunale inntektssystemet, slår negativt ut for mange småkommuner.

  • I Hordaland kommer Bergen og Austevoll best ut. Begge får over fire prosentpoeng høyere vekst enn snittet.
  • Eidfjord, Modalen og Masfjorden kommer dårligst ut, alle med negativ inntektsvekst.

Samlet sett vinner Hordaland på endringene, mens Sogn og Fjordane taper. Særlig kommer Årdal dårlig ut, mens Vik er den største vinneren.

Bergen kommune anslår at inntektene må vokse med 3,2 prosent for å holde følge med pris— og lønnsveksten. Det vil si at noen kommuner som kommer ut lavere enn snittet, fortsatt har en reell økning i inntektene.

Samtidig, 20 av 59 kommuner i de to fylkene får en inntektsvekst under 3,2 prosent. Det vil si at én av tre kommuner får en reell nedgang i inntektene i 2005 sammenliknet med i år.