Stillingen blir ledig når nåværende samferdselssjef Magnus Vestrheim går av til sommeren.

Aksnes er i dag Avinor-sjef på Flesland, og har dermed mye erfaring med samferdsel. Men stillingen som samferdselssjef vil bety at han går fra flytransport til det som skjer på veier, bane og sjøen i hjemfylket.

Ville være hemmelig

Hva han tenker om en slik eventuell overgang, får vi ikke vite.

– Jeg har bedt om å få navnet mitt unntatt offentlighet av praktiske årsaker, så dette har jeg ingen kommentar til, sier Aksnes.

Offentlighetsloven sier at søkerlisten til offentlige stillinger skal være åpen, men at det kan gjøres unntak når vedkommende ber om det. Men alle slike forespørsler skal vurderes konkret, og da må det tas hensyn til om den aktuelle stillingen har offentlig interesse.

Samferdselssjefen i Hordaland har ansvar for alle fylkesveier, samt all kollektivtrafikk i fylket. Etter at fylket igjen overtok ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, har stillingen fått økt makt. Skyss, som har det overordnede ansvaret for alle bussruter og Bybanen, er igjen underlagt samferdselssjefen.

Fra kommune til fylke

Blant de andre 12 søkerne finner vi flere ledende byråkrater. En av dem er Petter Wiberg, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for byggesak og bydeler i Bergen kommune.

– Det er en spennende jobb. Man får ansvar for en region som har store utfordringer på samferdselssektoren, sier Wiberg.

En annen av Lisbeth Iversens underordnede, etatsleder Torbjørn Nævdal i plan og miljøetaten, har også søkt. Det har også tidligere byggesakssjef Ann Iren Fagerbakke. Hun jobber i dag i Mesta. Viseadministrerende direktør Frank Aadland i Tide Buss er også blant søkerne.

SØKER: Dag Aksnes