Nederst i saken kan du se kart over hvilke fylkesveier som skal rassikres.

Riksvei 70 mellom Oppdal og Kristiansund er strekningen det brukes mest penger på, skriver Aftenposten.no.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og vegdirektør Terje Moe Gustavsen presenterte i dag en handlingsplan over hvilke veistrekninger som blir prioritert når fire milliarder statlige kroner skal brukes på rassikring i perioden 2010-2013.

Godt for Hardanger

Leder Hordaland Senterparti, Steinulf Tungesvik, er svært fornøyd med tildelingen fra regjeringen.

— Jeg fryktelig glad for at vi har ha vunnet frem med at Hordaland får en stor pott, og at de rasfarlige veiene i Hardanger prioriteres. Dette har vi jobbet med lenge. Rassikringen vil bety utvikling i Hardanger, sier Tungesvik.

Summen var allerede bestemt gjennom Nasjonal transportplan, men det har vært knyttet usikkerhet til fordelingen av midlene.

— Vi kjenner uroen og vet at det er viktig å prioritere rassikring. Det er det vi nå gjør, sa Meltveit Kleppa på pressekonferansen i dag.

De fire milliardene deles likt mellom riksvei- og fylkesveinettet.

Sogn og Fjordane får mest Dersom man ser på fylkesveinettet er det de vestlige delene av landet som blir høyest prioritert.

Sogn og Fjordane får 303 millioner kroner i perioden, mens Hordaland og Møre og Romsdal får henholdsvis 283 og 299 millioner kroner.

De nordligste fylkene blir også prioritert med en samlet sum på 737 millioner kroner.

På departementets hjemmesider kan du lese mer om fordelingen.

Utsatt riksvei prioriteres Av riksveiene er det Riksvei 70 mellom Oppdal og Kristiansund som får mest penger til rassikring. Hele 644 millioner kroner skal brukes i perioden 2010-2013.

Dette er en strekning der det har vært flere ras i vinter.

Andre strekninger som blir høyt prioritert er E 39 mellom Stavanger, Bergen og Ålesund, der det er satt av 406 millioner kroner.

E6 mellom Fauske og Nordkjosbotn får 253 millioner kroner.

— Bare å sette i gang Inneværende år er det satt av 850 millioner til rassikring, mens det årlig skal brukes minst én milliard kroner til og med 2013.

Når fylkene og Statens vegvesen nå vet hvor pengene skal brukes mener Meltveit Kleppa det bør bli fortgang i arbeidet. Flere steder er man nemlig avhengig av å utbedre situasjonen i løpet av den korte sommerperioden.

— Det er bare å sette i gang. Vi må få gjort arbeidet så fort som mulig, sa samferdselsministeren.

Verre enn vanlig Statsråden fokuserte også på at det nå fokuseres på de verste områdene, og at prosjektene er vurdert ut ifra en risikovurdering.

Både hun og Terje Moe Gustavsen var klare på at alle rasene denne vinteren har vært en tøff påkjenneing både for befolkningen og Vegvesenet.

— Mange føler seg utrygge når de ferdes langs veiene, og derfor er jeg fornøyd med at regjeringen satser på rassikring, sa Gustavsen.

Stor snøskredfare Søskredfaren har de siste dagene blitt betegnet som ekstrem flere steder i landet. Onsdag gikk det et skred rett ved en barnehage i Sunndal. Ingen ble skadet i skredet, men en voksen og ett barn rakk ikke å komme seg inn.

Det er stor skredfare flere deler av landet, og spesielt på Nordvestlandet. I går var 24 veistrekninger stengt, de fleste av dem i Møre og Romsdal. De andre strekningene fordeler seg på fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

Spesielle snøforhold denne vinteren har gjort at snøen har en lagdeling som gjør den utsatt for snøskred. Når det i tillegg blir mildt og fuktig som på Nordvestlandet, gjør det at skredfaren er særlig stor.

Ifølge Norges Geologiske Institutt vil skredfaren vare utover våren.

I kartet nedenfor kan du se hvilke fylkesveier som skal rassikres i perioden 2010-2013.

var flashvars = {}; flashvars.mapKey = "ABQIAAAAnUbX3JEmHO5fxs4Cun0APxRlGDoGLoxpR9Gaz420Y3dseg8q7hQ-YJiAerMzlSO0lF7HCy4dbpDqZg"; flashvars.xmlUrl = "http://tjenestercache.aftenposten.no/apmaps/mapxml/showMapXml.html?id=31";flashvars.skinUrl = "http://tjenestercache.aftenposten.no/apmaps/flash/"; var params = {};params.scale = "noscale";params.salign = "tl";params.wmode = "transparent";var attributes = {};attributes.name = "apmapfl";attributes.styleclass = "apmapcl";swfobject.embedSWF("http://tjenestercache.aftenposten.no/apmaps/flash/ApMapUser.swf", "ApMapsV2", "466", "800", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);