Høyre, Frp, Venstre og KrF er blitt enige om en rekke punkter for hvordan veibyggingen skal organiseres i fremtiden. Klokken 11 var det pressekonferanse på Stortinget. Der ble planene for det nye veiselskapet presentert, samt hvordan fremtidenes organisering av bompengeselskapene skal være.

— Vi har lenge ønsket å få på plass reformer på veisektoren, og nå har vi fire partier klart å bli enige. Dette handler om å lage en bedre hverdag for folk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Veiselskap på Sørlandet

Han sier at et av målene er å unngå den varierende standarden på norske veier, som han mener skyldes at man bygger små parseller over lang tid, med ulike krav til standard og sikkerhet.

— Planlegging og bygging av vei har skjedd stykkevis og delt. Nå skal det skje strekningsvis, sier Linda Hofstad Helleland (H).

Veiselskapet får ansvar for å planlegge enkeltprosjekter, men også lengre veistrekninger. En av de største strekningene er E39 Kristiansand-Ålgård i Vest-Agder og Rogaland. I tillegg vil også nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand bli en del av selskapet. Totalt er det syv strekninger i veiselskapet, til en samlet kostnad på 132 milliarder kroner.De andre prosjektene som selskapet skal gjennomføre innen 20 år er E18 Langangen – Grimstad, E6 Kolomoen – Moelv, E6 Moelv – Ensby, E6 Ulsberg – Melhus og E6 Ranheim – Åsen.

Derimot er ikke E39 mellom Bergen og Stavanger en del av porteføljen til veiselskapet.

— Der er det en del kortestrekninger og broer som skal bygges. Broene krever teknologiutvikling som tar litt tid. Vi bygger myenytt, men ikke så langt fra den eksisterende traseen at det er fornuftig å hadet i et eget veiselskap, mener Solvik Olsen.

Regjeringen har også en ambisjon om å redusere antall bomselskaper kraftig, fra dagens 80 til 3. Det er ment å skulle enten gi mindre byråkrati og administrasjon, og dermed enten lavere bomsatser eller raskere nedbetaling av veiene.

- Mer vei for pengene

I tillegg er partiene etter det BT erfarer, enige om en rekke veier som skal bygges ved hjelp av såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS). I korthet går det ut på at et privat selskap får ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av et veianlegg. Deretter må staten sørge for å betale ned anlegget over flere år, etter at det står ferdig.

— Samarbeidspartienevil fremoverrendyrke OPS (som en gjennomføringsstrategi som kan benyttes på de prosjektene det gir en merverdi for samfunnet,sier Torill Eidsheim, stortingsrepresentant for Høyre fra Hordaland og medlem av Transportkomiteen.

Hun mener at OPS er en hensiktsmessig organisering av utbygging, drift og vedlikehold av transportinfrastruktur, og får støtte fra sine borgerlige kolleger fra Hordaland.

-Dette vil kunne utløse nye måter å tenke og arbeide på, og gi mer vei for pengene og bidra til at fleire nye prosjekt kan bli raskere bygget,sier Gjermund Hagesæter (Frp).

Eksperter har tidligere uttalt at OPS på kort sikt vil kunne gi raskere fremdrift i veiutbyggingen, men at de på lang sikt binder opp statlige midler og er en dyrere løsning enn tradisjonell statlig veibygging.

Voss og Haukeli

Disse veistrekningene er blant dem som skal vurderes som nye OPS-prosjekter:

• E16 Oppheim -SkulestadmoiHordaland

• E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland

• Vegstrekninger og fjordkryssinger på E39

I statsbudsjettet ble det varslet at Sotrasambandet skulle bygges som OPS-prosjekt, sammen med prosjekter i Nordland, Troms og Hedmark.— De aktuelle veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden 3 til6 milliarder kroner, noe som gir et godt utgangspunkt for å benytte offentlig-privat samarbeid som insentiv for raskere realisering, sier Terje Breivik (V).

KrF tror reformen vil gi kortere planleggingstid og raskere bygging av vei.

— Vi har fått gjennomslag for en modell vi har kjempet for i mange år. Nå går vi fra stykkevis og delt til helhetlig og forutsigbart, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).