Normalt bruker Bergen kommune seks millioner kroner på reasfaltering hvert år. For 2013 er det bevilget 10 millioner kroner ekstra. Når det i tillegg ligger igjen noen kroner fra tidligere år håper Trafikketaten å få lagt ut 15.000 meter fersk asfalt i år.

— Vi har et stort etterslep på vedlikehold, så listen over dårlige veier er lang. Som alltid håper vi på å få gjort mer enn det som er satt opp, sier overingeniør Alv Kåre Birkeland i Trafikketaten i Bergen kommune.

Han understreker at det kan komme endringer i den planlagte veilisten.

Hard vinter

— Vi har hatt en spesiell vinter som har vært hard mot veiene våre. Dermed kan det dukke opp andre veier med større behov.

— Hva skjer med veistrekninger som da faller ut av listen? - De blir automatisk overført til neste år, så det er i praksis bare en utsettelse.

Veiene som er markert i kartet får etter planen nytt dekke på hele eller deler av strekningen. Hull i veibanen skal lappes etter hvert som de meldes inn, selv om veien ikke står på noen liste.

Liker klager

Birkeland er glad for alle bilister som melder fra om dårlige veier. Alle henvendelser blir registrert og tas i betraktning når kommunen planlegger fremtidig asfalteringsarbeid.

Trafikketaten får også mange henvendelser fra folk som vil ha lavere fart langs skoleveier og i boligområder. For tiden

Blir farten målt på 4-5 kommunale veier hver uke.

— For å få realistisk fart og trafikkmengde kan vi ikke måle på vinterføre, og ikke i ferier. Ser vi at gjennomsnittsfarten er for høy i utsatte områder kan det blir aktuelt med fartshumper og lavere fartsgrenser.

Nye fartshumper

Foreløpig har kommunen fått godkjent fartshumper og nedskilting til 30-sone for tre områder i 2013:

NYTT DEKKE: I fjor ble blant annet Forskjønnelsen i Bergen reasfaltert. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN