Førsteprioritet for snøryddingsarbeidet har vært å sikre at utrykningskjøretøyene kommer seg frem.

— Dette gjelder gater som er veldig trange, for eksempel i Ytre Arna hvor det rett og slett ikke var mulig å komme frem med utrykningskjøretøy. Dette må vi ha mest fokus på, i tett samarbeid med Bergen brannvesen, sier samferdselsdirektør Ove A. Foldnes i Bergen kommune.

I og med at det er vinterferie denne uken jobbes det nå på spreng med å rydde fortau, gang – og sykkelveier inn mot skoler. Kommunale bussplasser er ryddet, og rydding av taxiholdeplasser og offentlige parkeringsplasser for funksjonshemmede pågår.

Dette er status for bydelene, ifølge kommunens egen oversikt:

  • ARNA

Cirka 35 veier er ryddet. Dette gjelder hovedsakelig Ytre Arna hvor det er svært trangt og snøryddingen har vært absolutt nødvendig for å kunne ivareta fremkommeligheten for utrykningskjøretøy. Bortkjøringen av snø fra øvrige deler av Arna er i gang og vil holde frem ut uken.

  • BERGENHUS

Cirka 25 veier er ryddet. Det gjenstår fortsatt mange veier — se liste.

  • FANA

Bortkjøring av snø er foreløpig ikke satt i gang, men vil i løpet av uken starte fra noen områder på Hop og Paradis. Dette gjennomgås med entreprenørene.

  • FYLLINGSDALEN

Om lag 10 veier er ryddet. Ytterligere behov vurderes fortløpende.

  • LAKSEVÅG

Cirka 70 veier er ryddet. I hovedsak gjelder dette Gamle Laksevåg, der det er smale veier med vanskelige atkomstforhold. Ryddingen fortsetter denne uken - se liste .

  • YTREBYGDA

Det er ikke satt i gang bortkjøring av snø fra veier, men behovet vurderes fortløpende.

  • ÅRSTAD

Cirka 25 veier er ryddet. Det gjenstår fortsatt mange veier - se liste.

  • ÅSANE

Her er cirka 10 veier ryddet, og ryddingen vil fortsette denne uken.

— Vær tålmodig

- Tar dere imot innspill fra publikum?

— Vi får veldig mange innspill, som vi kryssjekker opp mot disse listene. Samtidig er vi nødt til å ta område for område, vi kan ikke forflytte oss over så store områder, sier Foldnes.

Han ber publikum om å være tålmodige.

— Det er mange som skulle ønske at akkurat deres gate eller vei ble tatt, men vi må som sagt se helhetlig på det.

- Gi naboen bilnøklene dine

Han kan ikke si når alle veiene er ferdig ryddet.

— Det kommer blant annet an på om det kommer mer snø. Det blir i alle fall kjørt ut denne uken, så får vi ta en statusgjennomgang på mandag.

Den største utfordringen er parkerte biler, ifølge Foldnes.

— Det er vanskelig for oss å beregne hvor lang tid vi bruker på de ulike gatene, så folk må følge med når vi kommer. Entreprenørene forsøker å komme i kontakt med beboerne slik at de kan flytte bilene. Hvis folk er vekke, så er de fint om de kan alliere seg med naboer, slik at vi kan få flyttet flest mulig biler. Det letter arbeidet vårt og gaten blir bedre ryddet.

Er du enig i kommunens prioriteringsliste? Diskutér saken.