Paracetamol og ibuprofen, kanskje mer kjent som Paracet og Ibux,er vanlige medisiner i norske hjem.

Og når det er behov for noe smertestillende og febernedsettende,er det mange som blander disse to — i troen på at det gir bedre effekt.

Det bør du imidlertid ikke gjøre, sier overlege Steinar Madsen iStatens Legemiddelverk til aftenbladet.no.

Ikke anbefalt

— Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noenmener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi iLegemiddelverket vil råde til, sier Madsen til Aftenbladet.no.

  • Ibuprofen og paracetamol har likheter, men er også forskjellige,og det anbefales ikke å bruke flere legemidler samtidig, understreker han.

Økt fare for bivirkninger

— Blanding gir større risiko for bivirkninger. Ibuprofen erhardere mot magen, og det er enkelte personer som absolutt ikke bør brukeibuprofen.

En annen fare hvis du blander disse to, er at den samlede dosenkan bli for høy.

— Doseangivelsen på pakkene tar ikke høyde for at du skal miksemed et annet legemiddel, forklarer Madsen.

- Vær litt forsiktig

— En stor andel av pasienter med magesår på norske sykehus harfått dette på grunn av bruk av smertestillende midler, sier overlegen.

De vanligste symptomene er magesmerter og en brennende, sviendefølelse. Så dersom du har vondt i magen, bør du styre unna ibuprofen somsmertestillende medisin.

— Jeg vil anbefale folk å være litt forsiktig. For høy dose kanføre til mageplager, magesår – og i verste fall blødende magesår.

— Hovedregelen er: Bruk minste effektive dose så kort tid sommulig.

Paracet beste alternativ

Hvis du lurer på om du enten skal ta Paracet eller Ibux, trengerdu altså ikke lenger være i tvil:

— Vi i Legemiddelverket anbefaler å bruke paracetamol foranibuprofen. Paracetamol er førstevalget.

— Legemiddelet har god effekt og gir lite bivirkninger dersom detbrukes riktig. Men følg bruksanvisningen på pakken.

Svak økning i salget

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at det reseptfriesalget av ibuprofen og paracetamol har økt litt i første halvår av 2012,sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen har vært på henholdsvis 2 og4 prosent.

Den totale økningen på de to legemidlene til sammen er på 3,5prosent.

— Salg av reseptfrie smertestillende legemidler som innholderparacetamol og ibuprofen har økt svakt over lang tid og over hele landet.Rogaland ligger litt under landsgjennomsnittet, sier seniorrådgiver vedFolkehelseinstituttet, Solveig Sakshaug, til Aftenbladet.no.

— Økningen i salg skyldes delvis at antall innbyggere øker samt atvi stadig blir eldre. Vi kan derfor forvente også en svak økning i framtiden.

Reseptfritt = kortvarig bruk

Både Sakshaug og Madsen understreker at reseptfrie legemidler kunskal brukes i kortere perioder.

— Det anbefales ikke å bruke reseptfrie smertestillende legemidlerover lang tid uten at lege kontaktes. Paracetamol i høye doser kan gileverskader, mens bruk av ibuprofen kan gi magesår. Bruk av høye doserover lang tid kan også gi hodepine som bivirkning, sier Sakshaug.

— Vedvarer smertene, oppsøk lege. Det er en grunn til at det kuner 20 tabletter i pakkene som selges reseptfritt, understreker Madsen.