De to rykker opp til henholdsvis andre og tredjeplass på Frp-listen etter supensjonene, og er med det trolig sikret godt betalte heltidsverv som politikere i Bergen kommune.

Suspenderer fem

I dag behandler Frps sentralstyre eksklusjonssaken mot Knut Holme Sulen og suspensjonssakene mot Arvid Blommedal, Arnulf Svanevik, Bjørn Tore Olsen, Knut Vidar Schjenken og Kjartan Krohnstad.

Blommedal og Svanevik har henholdsvis andre— og fjerdeplassen på Bergen Frps liste til kommunevalget. Etter at de to i kveld suspenderes, kan de ikke stå på kommunevalglisten til Bergen Frp.

Dermed ligger det til rette for at de som står lenger nede på listen, rykker en eller to plasser frem. Det er dette Gunnar Bakke og Tor Woldseth har størst fordeler av.

Bakke har stått bak og presset på i den prosessen som har ledet frem til forslaget om omfattende suspensjoner. Selv er han en av de få Frp'erne som ikke har hatt noe med ekskluderte Terje Sørensen å gjøre. Kontakten med Sørensen har utløst suspensjonsforslagene mot de fem.

Langt synderegister

Tor Woldseth, som får tredjeplassen har derimot et synderegister som ikke står tilbake for flere av dem som foreslås supsendert. Men Woldseth slapp underlig nok unna suspensjon da fylkesstyret behandlet saken tidligere i vinter.

Woldseth har vært like mye involvert i samarbeid med Terje Sørensen som flere av dem som nå er foreslått suspendert.

For Woldseth betyr opprykket også en mulighet for en godt betalt jobb som heltidspolitiker. I Frps bystyregruppe er det i dag tre heltidspolitikere. Alle tre tjener mellom 400.000 kroner og en halv million i året på politikken.

Liv Røssland er også en av dem som har fordeler av suspensjonen. Hun kan håpe på å ha en mer samlet bystyregruppe å jobbe med, uten flittige og grundige Arvid Blommedal som konkurrent.