Det kommer byrådet til å vedta i morgen.

Tiltaket blir satt i verk etter at dagens forsøk med gratis buss ikke har hatt effekt på luftforurensingen.

Det er i dag målt nye rekordverdier av nitrogendioksid i luften på Danmarks plass og i sentrum.

Fortsatt boligparkering

Alle offentlige avgiftsparkeringer på gateplan i Bergen sentrum fjernes torsdag.

Boligsoneparkering og handikapplasser vil fortsette som normalt, ifølge en pressemelding fra Bergen kommune.

I praksis betyr dette fjerning av rundt 600 parkeringsplasser som benyttes til korttidsparkering i Bergen sentrum.

Vurderer P-husene

— Vi oppfordrer også alle private grunneiere og bedrifter om å fjerne sin gateparkering i Bergen, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt, vil vi raskt komme tilbake og redusere kapasiteten også i parkeringshusene i Bergen sentrum, sier byrådslederen.

Sambruksfelt fra Fjøsanger

Fra i morgen blir det sambruksfelt 2+ i høyre felt på søndre innfartsåre i retning sentrum.

Bergen kommune søkte mandag om sambruksfelt på alle hovedinnfartsårer til Bergen.

Statens vegvesen har gitt beskjed om at det bare er mulig å gjennomføre på søndre innfartsåre.

Etableres onsdag Sambruksfelt 2+ skal gjelde fra krysset på Fjøsanger ved Krambua til bompengesnittet på Nye Nygårdsbro.

«Sambruksfelt 2+» betyr at feltet reserveres for kollektivtransport og kjøretøy med to eller flere personer. Tiltaket vil vare så lenge det er uakseptabelt høy luftforurensing i sentrum, ifølge en pressemelding fra kommunen.

— Vi er glade for at dette etableres raskt på søndre innfartsåre, og håper at det er et bidrag til at flere reiser kollektivt eller starter kameratkjøring, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Vi er imidlertid kritiske til begrunnelsen for avslag for de øvrige hovedinnfartsårene, og vil derfor søke på nytt for å få sambruksfelt også her, sier hun.

Det settes opp skilter som viser det nye kjøremønsteret i natt.

Artikkelen oppdateres.