Høyre får lederne i Fana og Bergenhus. Ap tok Arna, Fyllingsdalen og Ytrebygda. Frp fikk Åsane, SV tok Årstad, mens Laksevåg gikk til KrF. Slik ble fordelingen av toppvervene i de åtte bydelsstyrene som ble innvalgt på dagens bystyremøte.

Å sette sammen styrene har vært et komplisert puslespill, som partienes gruppeledere holdt på med helt frem til møtets begynnelse.

– Partienes størrelse i de ulike bydelene og totalt i kommunen måtte tas hensyn til. Dessuten måtte det gjøres enkelte utbyttinger for å få kjønnsbalansen til å gå opp, forteller Hilde Onarheim (H).

Dette skal bydelsstyrene bestemme :

  • Avgjøre klager i mindre byggesaker
  • Høringsinstans for lokale plansaker
  • Gi navn til kommunale gater, veier, park, torg, bydeler, boligfelt og lignende
  • Tildele tilskudd til organisasjoner med virksomhet innen bydelen. Særlig organisasjoner med eldreformål og innen oppvekstfeltet.
  • Samordne lokale forebyggende tiltak for barn og unge
  • Tildele stimuleringsmidler til lokalt kulturarbeid for barn og unge og andre samarbeidsprosjekter i bydelene

I tillegg har bydelsstyrene uttalerett til komiteen. I fremtiden kan de få oppgaver knyttet til tilsyns— og kontrollvirksomhet. Bydelsstyrene vil ha en åpen halvtime der organisasjoner og enkeltpersoners kan få mulighet til å legge frem saker i et politisk organ.

Bydelsstyrene som kommer fra nyttår er en kraftig vingestekket utgave i forhold til dem Bergen hadde i perioden 1999 – 2003. Den gang var de kommunale tjenestene organisert på bydelsnivå, og bydelsstyrene rådet over store budsjetter. Resultatet ble store underskudd i flere bydeler, som forplantet seg til kommunens budsjett. Denne gang blir potten som bydelsstyrene kan fordele, heller symbolsk.

Hva synes du om de nye bydelsstyrene? Si din mening her.

BYDELSSTYREMØTE: Her fra møte i Bergenhus bydelsstyre i 2003. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ