Mandag ble bydelsstyrene i Bergen endelig vedtatt. Det nye bydelsstyret for Fyllingsdalen består av:

Gunnar W. Ramsdal (A), leder

Bjarte Ystebø (KrF), nestleder Bilde i tidlegare sak

Kjersti Irgens (H)

Christer L. Olsen (H)

Eldrid Oksholm (A)

Bjørg Næss (FrP)

Eva Bjørø Pedersen (Sp)

Kåre Husabø (Pp)

Etter lederen av det ferske bydelsstyret sin mening, blir trafikken gjennom Fyllingsdalen et av de viktigiste tema for bydelen.

— Når første byggetrinn i ringvei vest er ferdig, ender den i en rundkjøring på Sandeide. Da kan mange velge veien gjennom Fyllingsdalen. Selv om det ikke er vårt ansvar, mener jeg vi må være pådrivere for å få byggetrinn 2 i gang snart, sier Ramsdal.

Kulturhus på Løvås skole

De som lengter etter kulturhus i Fyllingsdalen, kan trolig få sine drømmer oppfylt.

— Vi vil prøve å få til et sambruk mellom et kulturhus og Løvås skole. Skolen har overkapasitet i dag, den ligger sentralt og vi slipper investeringer. Et nybygg har en høyere terskel for å etableres, sier bydelsstyrets leder, Gunnar Ramsdal (AP).

Også yngstemann, tjuefem år gamle Christer L. Olsen, bringer fram et kulturhus blant bydelsstyrets viktigste saker.

— Jeg vil kalle blandingen av skole og kulturhus for et kultursenter. Her skal det være alt fra øvingslokaler til leksehjelp til kunst og kultur. De organisasjonene som mangler et sted å være, kan finne det her. Kanskje kan vi også få inn senioruniversitetet i skolen, sier Olsen.

Lite midler

De til sammen åtte bydelsstyrene har så langt fem millioner kroner å fordele seg i mellom. Det blir ikke store summen på hver bydel, men bystyret har bedt byrådet komme tilbake til tilskuddsordninger til bydelene til våren.

— Utfordringene står i kø for os, det blir spennende å se hva slags fullmakter vi får, sier Christer Olsen.

Det som er sikkert, er at bydelsstyrene skal sette av minst en halvtime på hvert møte der publikum kan presentere sine ønsker og meninger for politikerne.

Bydelstyrene er høringsinstans i plansaker i bydelen. En viktig sak for Gunnar Ramsdal blir å sikre grensen til Kanadaskogen, og hindre videre bygging innover i skogen.