Justisminister Anders Anundsen (Frp) blir selvsagt innkalt når Stortinget arrangerer åpen høring om asylbarnsaken fredag 6. februar.

Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité avgjorde tirsdag ettermiddag hvem som ellers skal kalles inn.

Saksordfører Bård Vegar Solhjell (SV) fortalte BT etter møtet hvem som står på listen:

  • Politidirektør Odd Reidar Humlegård
  • Leder for Politiets utlendingsenhet, Kristin Kvigne
  • Tillitsvalgt i PU, Geir Pettersen
  • Tidligere statssekretær i Justisdepartementet Himanshu Gulati (Frp)
  • Tidligere statssekretær Pål Lønseth (Ap). Her er det mulig formalitetene tilsier at hans sjef, Grete Faremo (Ap), må innkalles. Dette skal avklares senere.
  • Asylsøkernes organisasjon NOAS og Advokatforeningen. Høringen vil foregå for åpne dører.

Justisministeren har fra Stortingetstalerstol beklaget formaliteter knyttet til regjeringens oppfølging avasylavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF. Avtalen slår fast at hensynettil barns beste skal tillegges større vekt enn før.Samarbeidspartienes tillit til Anundsen har dalt etter flere oppslag i BT, blant annet om at antall utsendelser av asylbarn som har vært i Norge lenge, har gått opp etter at avtalen ble inngått.

Dessuten sendte Politidirektoratet ut et brev med feil ordre om asylbarn to ganger, ikke én, slik justisministeren har opplyst.

Politiets utlendingsenhet (PU) måtte legge ned et prosjekt som blant annet rettet seg mot retur av kriminelle asylsøkere, for å klare å nå regjeringens mål om 7.100 returer av utlendinger uten lovlig opphold.

Politiet lå etter og fikk beskjed om å ta grep. Dermed måtte de prioritere asylsøkere som var enklere å få ut, inkludert asylbarn som har vært lenge i Norge.Denne påstanden ble avvist av statsminister Erna Solberg (H) da hun møtte i muntlig spørretime i Stortinget tidligere i januar, uten at det gjorde inntrykk på Venstre og KrF.

Selv om saken har fått svært myemedieomtale, mener Solhjell at det fortsatt er ubesvarte spørsmål.

— Vi arrangerer høringer fordi det kanskje kan bringenytt lys til saker. Jeg tror det kan være interessant å forstå hva som faktiskhar skjedd. Hvordan kunne det skje at endringene ikke nådde ut og i hvilkengrad fikk det konsekvenser, sier han til NTB.

Diskuter saken under:

INNKALT: Tidligere statssekretær Pål Lønseth (Ap), her avbildet i 2013.
Håvard Bjelland (arkiv)