I forrige uke bestemte riksadvokaten at hordalandpolitiets etterforskning av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8) som ble funnet død i hjemmet sitt 14. november 2011, skal granskes. De skal avgi sin rapport senest innen utgangen av januar neste år.

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes leder gruppen, kommer det frem i en pressemelding fra riksadvokaten mandag ettermiddag.

De øvrige i granskningsgruppen er politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl fra Rogaland politidistrikt, politiadvokat Hilde Hermansund Strand, politioverbetjent Ole Morten Størseth i Follo politidistrikt og politioverbetjent Ingrid Tveit i Økokrim.

Riksadvokat Tor-AkselBusch forklarer hvorfor nettopp disse fem ble valgt til å sitte i granskningsgruppen:

— Erfaring, kunnskap og egnethet. Allefår de beste skussmål av sine foresatte, sier han til BT.

Intervjuer

Granskningen skal i tillegg til gjennomgang av dokumenter også baseres på intervjuer.

"Den mediemessige omtalen, især det som har kommet frem om omstendighetene rundt dødsfallet og politiets behandling av saken (...) gjør det i seg selv nærliggende å undersøke om arbeidet kan gi grunnlag for å trekke politi- og påtalefaglig lærdom av det", står det i begrunnelsen.

Gransker ikke varslingsrutiner

Granskningsgruppen skal undersøke hvilke opplysninger etterforskeren som varslet hordalandpolitiet i januar i år la frem for sine ledere. Men gruppen skal ikke granske politidistriktets generelle rutiner for varling som sådan, kommer det frem i pressemeldingen.