Vegvesenet setter ned fartsgrensen fra 80 til 70 km/t på flere strekninger i Hordaland.

I mai satte Statens vegvesen ned fartsgrensen fra 80 til 70 km/t på E39 på strekningene Halhjem — Moberg og Ulvenskiftet - Storestraumen i Os kommune. I løpet av oktober vil enda flere veistrekninger i Hordaland få reduserte fartsgrenser til 70 km/t.

Disse strekningene får 70-sone:

  • E16 mellom Romslo og Takvam. Vedtak fattet. Skilter på plass i oktober.
  • Fv. 580 i Arna, fra Indre Arna til Espeland og fra Heldal til Midtun. Vedtak fattes denne uken. Skilter på plass i oktober.
  • Fv. 562 fra Storavatnet til Strusshamnkrysset på Askøy. Fremmet sak. Håper å ha skilt på plass i oktober.
  • E39 i Nordhordland. Fra Nordhordlandsbrua til Knarvik. Venter på høringssvar fra en kommune, men satser på å ha 70-skilt på plass i oktober.
  • E39 i Nordhordland. Fra Eknes forbi Bjørsvik frem til Moldvikakrysset. Håper å fatte vedtak i september og få på plass skilt i oktober eller litt senere.
  • Fv. 561 på Sotra. To små strekninger fra krysset etter Kolltveittunnelen. En som går nordover på Fv561 fra rundkjøringen til Kolltveit. Og på Fv. 555 i retning sørover mot Fjell sentrum. Her har Vegvesenet fremmet vedtak og håper at 70-skilter kan komme på plass senere i høst

Vil redde liv

Statens vegvesen reduserer farten på en rekke veistrekninger i Norge for å redde liv. Vegvesenet mener at fart er medvirkende årsak til nær halvparten av alle dødsulykker.

— Nye fartsgrenser på ulykkesutsatte strekninger med stor trafikk kan bidra til å redusere antall trafikkdrepte med inntil 10 personer per år, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen i mars i år.420 km vei i Norge er nå i ferd med å få redusert fartsgrense fra 80 til 70 kilometer i timen og 70 kilometer vei fra 90 til 80 kilometer i timen.

— Det er Vegdirektoratet som har besluttet at veistrekninger som i gjennomsnitt har over 8000 biler i døgnet, skal få redusert fart. De aller fleste av strekningene her i Hordaland slår inn på grunn av trafikkvolum, sier overingeniør i Statens vegvesen avdeling Hordaland, Tore Bergundhaugen.

Midtdelere på vei

I hele sommer har han jobbet med å få på plass hvilke strekninger i Hordaland som skal få redusert fartsgrensen fra 80 til 70 km/t, såkalte strakstiltak. Senere håper Vegvesenet at de også skal få på plass midtdelere og rekkverk på flere av disse strekningene.

— Disse tiltakene krever et minimum av veibredde, men strekningene som er nevnt har ikke denne bredden og det er derfor vi først setter ned fartsgrensen som strakstiltak, sier Bergundhaugen.

Han forteller at midtdelere er mest aktuelt på Fv. 580 fra Indre Arna til Espeland og på Fv. 562 fra Storavatnet til Olsviktunnelen. Men før dette blir aktuelt, er Vegvesenet avhengig av å få dette inn på budsjettet.

Enig i tiltakene? Andre steder der fartsgrensen bør reduseres? Diskuter under: