— Jeg har gjort en kjempetabbe. Jeg har bygget naustene uten tillatelse, sa utbyggeren for to år siden, da han ble gjort oppmerksom på at byggingen på Søreidneset i Dolviken var ulovlig.

Han hadde sendte inn søknad om byggetillatelse i mars 2007, og da han ikke hørte noe fra Bergen kommune trodde han det var bare å sette i gang.

Det var det ikke, og i januar 2008 kom avslaget fra kommunen. Da var naustene allerede satt opp på Søreidneset i Dolviken.

Siden har byggesaken gått sin gang med avslag fra myndighetene og klager fra utbyggeren. Først ble byggeløyve avslått og avslaget påklaget til Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen var enig i avslaget, og dermed krever Bergen kommune at naustene rives.

Venter på planprosess

Noen av eierne har vist til at det er satt i gang en planprosess for området, og mener at kommunen ikke kan kreve riving før spørsmålet om regulering er avklart.

«Det utførte tiltaket er ulovlig og må tilbakeføres uavhengig av om det pågår planarbeid for området», lyder kommunens svar.

Dermed kan eierne av nøstene komme i den underlige situasjon at de må rive dem ned, for så å få tillatelse til å bygge dem opp igjen, hvis den fremtidige reguleringsplanen for området tillater det.

Dagbøter

Fristen er satt til nyttårsaften, og fra 1. januar 2010 vil kommunen ilegge bøter på 800 kroner for hver eneste dag som går uten at naustene blir fjernet.

Det betyr imidlertid ikke at alle muligheter er ute for nausteierne i Dolviken. De har tre uker på seg til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen, som kan omgjøre rivingsvedtaket.