Hver vinter publiserer FOE sin årlige karakterbok over de mest miljøvennlige og miljøfiendtlige cruiserederiene i verden.

FOE er et nettverk bestående av miljøorganisasjoner i 74 land. De fire dårligst scorende rederiene har alle cruiseskip som anløper Bergen og Vestlandet i løpet av året.

— Det er oppsiktsvekkende stor forskjell på de gode og de dårlige i undersøkelsen, sier daglig leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Se hvilke rederier som scorer best og dårligst nederst i saken .

- Paradoksalt

Cruisebransjen er nokså uregulert, ifølge Hermstad. Det gjør det vanskelig å stille krav fra myndigheter som alle rederiene må innrette seg etter.

Selv om undersøkelsen til FOE ikke viser at rederiene bryter lover, mener Hermstad at de burde gjøre mer for miljøet.

— Det er ganske paradoksalt. Cruiseskipene har flotte navn og ser storslåtte ut. Samtidig forurenses luft og sjø med fossilt drivstoff og avfall, sier han.

Undersøkelsen tar blant annet høyde for hvor mye vann og drivstoff cruiserederienes skip bruker, i tillegg til hvor mye kloakkavfall som produseres og slippes i sjøen.

Havnevesenet har planer

Havnedirektør Inge Tangerås i Bergen og Omland Havnevesen sier de har ambisjoner om å bli Norges fremste miljøhavn.

— Vi har satt i gang et omfattende arbeid som på sikt skal bidra til å minimere negativ miljøpåvirkning, sier han.

Et av tiltakene er å installere det første tilkoblingspunktet for landstrøm til offshoreskip. Pilotprosjektet er finansiert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Enova.

Tangerås sier de har god dialog med offshoreredere, som skal være positivt innstilt til å tilpasse skipene sine slik at de kan benytte tilbudet.

— Vi har utarbeidet planer for å utvide med inntil 14 nye tilkoblingspunkter som kan spres i Bergen indre havn, slik at offshorefartøy og cruiseskip som er tilpasset skal ha mulighet til å benytte ren energi ved å ligge til land, sier han.

En realisering av prosjektet vil ifølge Tangerås koste rundt 150 millioner kroner. Tangerås sier utbyggingen står og faller på at myndighetene stiller med finansiering.

Uenige om kriterier

Undersøkelsen er blitt kritisert av cruisenæringen. Bransjeorganisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA) er blant annet kritisk til kriteriene Friends of the Earth vektlegger i undersøkelsen.

Ingen rederier ønsket å dele mer informasjon med Friends of the Earth, utover det som står på hjemmesidene til selskapene. Miljøorganisasjonen svarte med å innføre åpenhet som en ny målekategori. Der strøk alle rederiene.

Overfor den britiske avisen The Guardian har et av rederiene karakterisert rapporten til FOE som ikke-vitenskapelig og uten noe form for undersøkelser på forhånd. Dette skal være blant årsakene til at rederiet ikke ønsket å samarbeide med FOE.

CLIA-representant Elinor Boeke har i samme avis stilt spørsmålstegn ved at kloakkhåndtering er et kriterium i undersøkelsen. Boeke viser til at internasjonal lov tillater skipene å dumpe behandlet kloakk hvor som helst. Det er heller ikke vitenskapelig bevist at det er miljøskadelig å slippe kloakkavfall ut fra cruiseskip i havet.

— God indikator

— Det er riktig at det ikke er et problem hvis en slipper ut avfallet langt til havs. Selv om det ikke er vitenskapelig bevist at dette er et problem, er det åpenbart utrolig skadelig om en dumper kloakkavfall nærmere land, eksempelvis i Oslofjorden. Det er stor forskjell på åpent hav og nært land, sier Hermstad.

— Rederiene burde uansett ha de beste systemene for kloakkrensing tilgjengelig i skipene, sier han.

Hermstad medgir at undersøkelsen til FOE har begrensninger, men mener den er en god indikator på hvordan rederiene stiller seg til miljøet.

— De kunne hentet inn flere data, men det finnes ikke mange andre uavhengige undersøkelser som er bedre, sier han.

De flinkeste

Holland America

Scorer ifølge FOE høyt på avfallshåndtering og vannbehandling, i tillegg til middels på luftforurensing.

Skipet Rotterdam VI skal innom Vestlandet i sommer.

Holland Americas Rotterdam skal til Flåm og Bergen i sommer.
Holland America

Disney

Scorer høyt på alle kriteriene til FOE, bortsett fra åpenhet.

Skipet Disney Magic anløper Vestlandet og Bergen to ganger i juni.

Disney Line er for andre året på rad rederiet som scorer best på miljøvennlighet i Friends of the Earths undersøkelse. Her et bilde av skipet Disney Magic.
DISNEY

Princess Cruises

Scorer ifølge FOE høyt på vannbehandling, og godt på avfallshåndtering og luftforurensing.

Skipene Caribbean Princess og Ocean Princess skal begge til Vestlandet flere ganger i 2015.

Ocean Princess (bildet) og Caribbean Princess skal begge til Vestlandet i 2015. Her utenfor Florida i USA.
AP / Michael Verdure

Norwegian Cruise Lines

Scorer høyt på vannbehandling og avfallshåndtering, men dårlig på luftforurensing.

Skipet Norwegian Star skal til Bergen og Flåm tre ganger i 2015.

«Verstingene»

Costa Cruises

Stryker på alle FOEs kriterier.

Skipene Fortuna, Pacifica og Favolosa skal alle til Bergen i år.

Costa Fortuna er blant cruiseskipene rederiet Costa Cruises sender til Bergen i sommer. Her fra et tidligere besøk på Vestlandet.
Rune Meyer Berentsen

MSC Cruises

Gjør det dårlig på alle kriteriene til FOE.

Cruiseskipene Splendida og Orchestra kommer til Vestlandet i år.

P&O Cruises

Scorer dårlig på alle kriteriene til FOE.

Har seks skip som skal til Vestlandet i sommer, deriblant Ventura, Arcadia og Oriana.

Aurora er et av seks cruiseskip i rederiet P&O Cruises som drar innom Vestlandet i 2015.
Chris Ison / AP

Crystal Cruises

Stryker på alle FOEs kriterier.

Skipet Crystal Symphony skal til Bergen i sommer.

Rederiet Crystal Cruises er ifølge Friends of the Earth det dårligste cruiserederiet på miljøvennlighet. Skipet Crystal Symphony (avbildet) kommer til Bergen i juli.
Bruce Smith / AP