I dag tar sentralstyret i Frp stilling til hva de skal gjøre med all uroen som har oppstått i Bergen Frp rundt forholdet til Terje Sørensen. Generalsekretær Geir Mo har selv hevet bensin på bålet ved i si at det er eksklusjonsgrunn å ha kontakt med ekskluderte i den hensikt å oppnå innflytelse i partiet.

Kan bli ekskludert

Nå risikerer stadig større deler av den lokale partiledelsen å bli rammet av generalsekretærens trusler. Også Hordaland Frps tre stortingsrepresentanter er i søkelyset. Når Geir Mo i dag orienterer sentralstyret om situasjonen i Bergen vil han trolig foreslå å undersøke saken nærmere. Til og med generalsekretæren er innblandet. Disse vil bli gransket:

Stortingsrepresentant Arne Sortevik beskyldes av Terje Sørensen for å ha samarbeidet tett med ham om å sikre Sortevik topplass på stortingslisten i 2001. Sortevik avviser påstandene.

Stortingsrepresentant Karin Woldseth har møtt Terje Sørensen ved flere anledninger. Hun beskyldes av Terje Sørensen å ha fått hjelp til å bli både stortingsrepresentant og leder for Bergen Frp med hans hjelp. Hun benekter Sørensens påstander.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter må forklare seg om sin tette kontakt med Arvid Blommedal, som er regnet som Sørensens forlengede arm i Bergen Frp. Hagesæter benekter politisk kontakt med Sørensen.

Sentralstyremedlem Liv Røssland er beskyldt av Terje Sørensen for å tilby ham sekretærjobb i partiet mot at de to samarbeidet. Ifølge Sørensen har de to hatt utstrakt kontakt og diskutert interne partispørsmål. Røssland bekrefter kontakt, men avviser tilbud om jobb og diskusjon om interne forhold.

Bystyremedlem Arvid Blommedal må forklare seg om sitt tette samarbeid med Sørensen fra 1999 og helt frem i dag. Blommedal har i dag kontroll over store deler av Bergen Frp.

Bystyremedlem Arnulf Svanevik er en av Blommedals nærmeste. Han må og forklare seg om sitt samarbeid med Terje Sørensen de siste årene.

Bystyremedlem John Johnsen har vært med i Blommedals indre krets siden kuppet i 1999 Bystyremedlem Tor Woldseth var med blant kuppmakerne og har deltatt på diverse møter der Sørensen har vært til stede i årene etter kuppet mot gruppeleder Arne Sortevik i 1999.

Bystyremedlem Knut Vidar Schjenken bekrefter at han har vært blant Blommedals fortrolige. Han har deltatt på en rekke hemmelige møter med Terje Sørensen etter 1999.

Bystyremedlem Bjørn Tore Olsen har bekreftet å ha deltatt på hemmelige møter med blant andre Terje Sørensen etter 1999. Har nå brutt med denne fløyen i partiet.

Bystyremedlem Knut Holme Sulen har bekreftet å ha deltatt på hemmelige møter med Terje Sørensen. Må og svare for påstander om å ha truet Arvid Blommedal med noe man må oppfatte som kompromitterende lydbåndopptak.

Foruten disse må også flere kumulerte kandidater og styremedlemmer og varamedlemmer til styret svare for sin kontakt med Terje Sørensen.