Naustdal er første sted i landet som har fått sitt eget flomsonekart korrigert for klimaprognoser.

På kartet er det flomutsatte området utvidet og større enn kommunen var klar over.

— Det er grunn til å ta dette alvorlig, sier rådmann Øyvind Bang-Olsen til bt.no.

NVE har sett på risikoen for 200-årsflom og har tegnet inn nye, røde felter rundt Sanden og Øyra. Fare for høyere havnivå i Sanden og spesielle forhold med grunnvannet i Øyra gjør områdene ekstra utsatt.

Hever butikken

ICA nær i Nausdal er en av bygningene som er market som flomusatt bygning på kartet.

— Vi har ikke opplevd flom i butikken så langt, men det har vært nære på, sier huseier Alte Helle.

Butikken er plassert like ved elven Nausta og gulvet ligger 20 cm over normal vannstand.

Helle forteller at bygget skal rives når en ny butikk står klar ved siden av.

— Vi kommer til å heve terrenget med 1,4 meter under det nye butikkbygget, så jeg er ikke så redd for flom når det står ferdig.

Ikke varslet

200-årsflom betyr ikke at flommen kommer om 200 år, men at det er en halv prosent fare for flom hvert eneste år fremover.

Huseiere og beboerne som er omfattet av det nye varselet, er ennå ikke orientert. Kommunestyret ble informert av NVE i slutten av forrige uke.

— Vi må nå gå gjennom situasjonen og se hva det innebærer, sier Bang-Olsen. Han mener likevel at de er godt forberedt.

— Vi må jobbe mye mer aktivt med dette. Men det er viktig at vi har gjort en ROS-analyse og en farevurdering, sier rådmannen.

Naustdal er også med i et forsøksprosjekt sammen med Vestlandsforskning og to andre kommuner (Bergen og Stavanger) som handler om å ta bedre bedre hensyn til flom.

Flere kan bli overrasket

Rådmannen tror flere kommuner kan få en overraskelse etter hvert som de får oppdaterte kart.

En grundig utredning av flomsituasjonen i Norge generelt og Vestlandet spesielt viser at prognosene er kraftig forverret.

— Naustdal er ikke spesielt utsatt, sier regionsjef Gunnstein Brakestad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er NVE som har utarbeidet det digitale kartet.

— Dette er nytt i den forstand at det er fremstilt på kart, og godt illustrert. Vi vil tro at det omfattes med interesse. Naustdal har fortalt at de ser på det som et veldig nyttig verktøy som de vil bruke i sitt arbeid med planlegging og evakuering, sier Brakestad.

Bekymringsmeldinger

Han sier NVE får bekymringsmeldinger fra flere kommuner.

— Vi venter en økning i 200-årsflommer på 20 prosent i de største vassdragene. Mange må regne med vann i kjelleren. Vi har gått i konkret dialog med flere kommuner og utarbeidet sikringsplaner. Det mest typiske eksemplet i så måte er Høyanger, sier Brakestad.

Områder med høy risiko for ødeleggelser kan få bygget flomvern.

— Vi vurderer da kostnader opp mot nytte, så slike tiltak er mest aktuelt i tettbygde strøk. Vanligvis tar staten 80 prosent av regningen, mens grunneiere eller kommunen må dekke resten.

Det er tilfeldig at Naustdal fikk det første kartet.

— Vi har lagt frem 13-14 flomsonekart for andre vassdrag i Sogn og Fjordane. Nå var det Naustdals tur, sier Brakestad.

Men rådmannen tar trusselen på største alvor.

Bakgrunnen for kartleggingen, som blir sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i fremtiden, var storflommen på Østlandet i 1995.

— Naustdal er et særegent vassdrag som ikke er regulert, og som er vernet. Samtidig har kommunen drevet aktiv politikk i forhold til boligplanleggingen. Vi planlegger en stor fornyelse blant annet med en fjordlandsby, sier Øyvind Bang-Olsen.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, skriv e-post