• Ikke ha pappvin hjemme hvis du har tenåringer i huset.

Det sier Arne Klyve, undervisningssjef ved Bergensklinikkene. Stiftelsen arbeider med mennesker som har rusproblemer. Klyve er ofte ute og forteller om ungdom og rus på skoler.

— Hvorfor bør ikke tenåringsforeldre ha pappvin hjemme?

— Det er enkelt for barn å forsyne seg av kartongen, og det er ikke lett for foreldrene å oppdage dette når vinen er på en pappkartong. Har man en halvfull flaske, ser man dersom noen forsyner seg, svarer Klyve.

- Ikke noe stort tap

Når mindreårige drikker alkohol, får de ofte eldre til å kjøpe seg. Mange velger også å forsyne seg av foreldrenes beholdning.

— I dag er foreldre restriktive med å gi alkohol til barna når de er under 18 år. Jeg har også følelsen av at de forsøker å holde kontroll med alkoholbeholdningen i huset. Salget av pappvin har vokst betydelig de siste årene. Det bør ikke være noe stort tap å droppe den i noen år når ungdommen er i alderen der de drikker for første gang, mener Klyve.

Han er tydelig på at det er svært viktig å utsette alkoholdebuten lengst mulig og viser til forskningen.

- Tidlig debut øker forbruket

— Vi ser at barn som får sin alkoholdebut når de er 13 år eller yngre, drikker i gjennomsnitt 14,4 liter ren sprit i året når de er 19. Det tilsvarer 187 flasker vin, eller 50 flasker brennevin i året. Det er et farlig forbruk, sier Klyve.

De som venter med alkoholdebuten til de er 16, har et gjennomsnittlig årsforbruk på 5,4 liter tre år senere.

— En tidlig alkoholdebut resulterer i at man både etterspør og tilbys alkohol oftere enn hvis man utsetter debuten, ifølge Klyve.

Passiv drikking

Han synes det er udramatisk at foreldre nyter alkohol mens mindreårige er i huset, men presiserer at de voksne må være sitt ansvar bevisst.

— Tidligere var det forbudt å kjøre bil med 0,5 i promille. Jeg synes det er en grense man kan ta i bruk igjen når det nytes alkohol med barn til stede. Da kan man drikke et glass vin eller to uten at atferden endres. Og det skjer neppe noen skade om man overstiger denne grensen noe. Poenget er at foreldrenes nytelse ikke skal gå ut over barnas trygghet. Da blir barna utsatt for det jeg vil kalle passiv drikking, sier Klyve.

Undervisningssjefen synes det kan være greit å kutte ut alkohol på høytidsdager der mange andre voksne gjerne nyter alkohol.

— Vi vet at mange voksne drikker for mye ved jul, nyttår, 17. mai og St. Hans. Dette er dager det kan være fornuftig for foreldre å være helt edru når mange andre er oppstemte.

Er du enig med rådene fra Klyve?

Si din mening i feltet under!