Totalt øker finansbyråd Harald Victor Hove (H) kommunens budsjett med 56,1 millioner kroner. Det utgjør bare 0,3 prosent av budsjettrammen på over 14 milliarder kroner.

Helse og inkludering får halvparten av de ekstra midlene, mens byrådsavdeling for skole og barnehage får tilført 15 friske millioner.

Dette er noen av tiltakene som får økte midler av byrådet:

  • Ressurskrevende brukere: Byrådet plusser på 17,5 millioner kroner til ressurskrevende brukere innen helse og omsorg. Dette er blant annet enkelte utviklingshemmede brukere. Men pengene gir ikke bedre tilbud — ifølge byrådet er de kun en kompensasjon for at regjeringen i statsbudsjettet svekker støtten til slike brukere.
  • Rusakutt: Byrådet vil gi 6,5 millioner kroner til en planlagt rusakutt ved Bergen legevakt. Tilbudet skal ha ti senger, og blir et spleiselag mellom stat, kommune og Helse Vest.
  • Rå skole får 14,5 millioner kroner ekstra for å dekke inneklimatiltak. Opprustningen av skolen er blitt dyrere enn antatt.
  • Hop baskethall får også en tilleggsbevilgning på fem millioner kroner. Prisen for hallen er nå 37 millioner.
  • Ekstra skoletime: Alle elever i grunnskolen får en ekstra skoletime som skal brukes til leksehjelp. Utvidelsen ble lansert på statsbudsjettet, og dekkes i sin helhet av staten.
  • To nye frivillighetssentraler skal opprettes i Åsane og Laksevåg, dersom staten også bidrar.
  • P-informasjon: Langs innfartsårene skal det settes opp informasjonsskilt som viser hvor mange parkeringsplasser som er ledige i p-husene. Tiltaket koster 8,9 millioner kroner, og betales av Bergen Parkering KF.
  • Boligsatsing: Byrådet har lagt inn 74,2 millioner kroner til bygging av kommunale boliger i 2010. Det skal gi 50 nye kommunale boliger.For å finansiere de nye utgiftene henter byrådet inn drøye 24 millioner kroner fra selskapene BKK, Fløibanen og Bergen Parkering. BKK-pengene er en del av det ekstraordinære utbyttet som er tatt ut i år.

I tillegg sparer kommunen 16,4 millioner kroner i arbeidsgiveravgift i forbindelse Bergen kommunale pensjonskasse.

Bergen ligger an til å få 100 millioner kroner mer i skatteinntekter neste år enn prognosen tilsa tidligere i høst. Riktignok blir den inntekten for en stor del spist opp av lavere rammetilskudd fra staten og økte lønnsutgifter, men totalt får bykassen tilført 24 millioner kroner av skatteinntektene.